Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Rapportera till SCIP-databasen med ebm-papst SCIP-Express!

ebm-papst neo arbetar med utveckling av datadrivna och smarta lösningar.
SCIP-Express är en sådan lösning! Lösningen underlättar för ebm-papst, men den erbjuds också som en prenumerationstjänst till företag som berörs av de nya rapporteringskraven. Kortast avtalstid är 12 månader.


Sedan den 5 januari 2021 måste tillverkande företag, importörer och distributörer anmäla vissa varor till SCIP-databasen hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA (European Chemicals Agency). SCIP är en förkortning av Subtances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products). På svenska brukar man prata om särskilt farliga ämnen eller kandidatämnen som har en koncentration på mer än 0,1 viktprocent. Det är ämnen vars egenskaper kan ge allvarliga och bestående negativa effekter på människors hälsa eller på miljön. Ämnena samlas på EUs kandidatförteckning som vanligen uppdateras med nya ämnen två gånger om året.

Tanken med SCIP-databasen är att minska mängden farliga ämnen i produkter genom hela deras livscykel. Skyldigheten att göra en SCIP-anmälan styrs av EUs avfallsdirektiv. Kopplingen till avfallsdirektivet är naturlig eftersom företag som behandlar avfall behöver informationen i SCIP-databasen i sin verksamhet. Databasen syftar till att öka kunskapen om farliga kemikalier i varor och produkter. Man hoppas också att den ska uppmuntra till att byta ut farliga ämnen mot säkrare alternativ, och att databasen ska bidra till en bättre kretsloppsekonomi.

Utvecklad för ebm-papst, tillgänglig för alla!
En anmälan till SCIP-databasen ska vara registrerad senast när en vara släpps ut på marknaden. Vad är då en vara? Rent formellt beskrivs den som: ”En vara är ett föremål som under tillverkningen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion”.

ebm-papst fläktar och drivlösningar är därmed varor och därför omfattas också ebm-papst av kravet på SCIP-anmälan. För att uppfylla kravet så effektivt som möjligt har ebm-papst utvecklat webbplattformen SCIP-Express tillsammans med koncernens bolag ebm-papst neo.

ebm-papst neo arbetar med utveckling av datadrivna och smarta lösningar. SCIP-Express är en sådan lösning! Lösningen underlättar för ebm-papst, men den erbjuds också som en prenumerationstjänst till företag som berörs av de nya rapporteringskraven. Kortast avtalstid är 12 månader.

Enkelt, snabbt och tillförlitligt
De uppgifter som ska lämnas in till ECHA via SCIP-databasen är relativt omfattande och anmälan görs i ett verktyg kallat IUCLID. ebm-papst SCIP-Express är kopplat till IUCLID vilket ger en tillförlitlig och sömlös registrering. Med SCIP-Express automatiseras informationsutbytet med SCIP-databasen och stora mängder data kan laddas upp enkelt och snabbt.

För att använda SCIP-Express krävs ingen installation av programvara, datamigrering eller utbildning. Efter att avtal tecknats med ebm-papst är det bara att logga in. Sedan återstår några få steg fram till att ett SCIP-nummer genereras och ni får en välorganiserad Excel-fil!

Lös mer HÄR

Ämnen

Kontakter

Björn Jonsson

Presskontakt Marknadschef

Fläktar och elmotorer för minskad energianvändning

ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har banat väg för det framgångsrika fläkt- och motorsortimentet. Kunderna finns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. Företagets GreenTech strategi innebär ett kontinuerligt arbete för hållbar utveckling och i november 2013 utsågs ebm-papst till Tysklands mest hållbara företag då företaget vann den prestigefyllda utmärkelsen The German Sustainability Award.

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Sverige