Gå direkt till innehåll
Retrofit - så blir moderniseringen av ventilationssystemet en lönsam affär.
Retrofit - så blir moderniseringen av ventilationssystemet en lönsam affär.

Nyhet -

Retrofit istället för nytt

Modernisera ventilationssystemet

När ett ventilationssystem varit i drift några år kan det ofta bli aktuellt att göra en översyn.
Dels för att kontrollera om det uppfyller dagens krav på energieffektivitet, men kanske också för att undersöka den tekniska statusen på äldre fläktar som ofta är av AC-typ och remdrivna. Remdrivna fläktar kan efter många års drift orsaka både höga underhållskostnader och svåra driftstörningar.
Om det visar sig att det krävs moderniseringar är det inte nödvändigt att investera i ett helt nytt ventilationssystem för att exempelvis uppnå tuffare energisparmål.
Ofta är det mer lönsamt att renovera en befintlig anläggning genom att ersätta äldre remdrivna fläktar med EC-fläktar från ebm-papst.

ebm-papst Retrofit-avdelning i Sverige har lång erfarenhet av att ge support vid eftermontering av nya fläktar i befintliga system.
Att eftermonteringen sker på ett välplanerat och genomtänkt sätt är viktigt.
Resultatet blir då ett ventilationssystem som är mer driftsäkert, tystare och betydligt mer energieffektivt.
I genomsnitt är det möjligt att med ebm-papst EC-fläktar uppnå en energibesparing på 50-70 % och en så kort avskrivningsperiod som 2-3 år.
Vi har många referenser från bl a sjukhus, stormarknader, tillverkningsindustrin och kontorskomplex som lyckats med det i sina moderniseringsprojekt.

Nyckeln är tillgång till rätt data
För en framgångsrik modernisering av ett ventilationssystem är det viktigt att mycket noggrant utföra mätningar på plats av exempelvis tryckskillnad, elförbrukning och luftflöde. Sådana mätningar ger en korrekt bild av bl a tryckförluster före mätpunkten i till exempel ventilationskanaler. Om man enbart förlitar sig på tillverkarens specifikationer, eller äldre mätvärden, kan det många gånger visa sig att de inte längre motsvarar ventilationssystemets nuvarande applikationskrav och därför inte är tillräckligt exakta. Detta kan leda till en feltolerans på upp till 20%. Nyckeln till en lyckad modernisering är att arbeta med ett brett helhetsperspektiv och väga in exempelvis den omgivande miljön för en fastighet med skiftande temperaturer och lufttryck, möjligheter till fläktstyrning, krav på inomhuskomfort och önskemål om integration med övergripande system för fastighets-automation.

RadiPac-fläktarna är idealiska för eftermontering
ebm-papst energieffektiva fläktar i serien RadiPac är idealiska för eftermontering i ventilationssystem som behöver moderniseras. Fläktserien har funnits på marknaden ett antal många år och den har kontinuerligt breddats för att täcka in allt fler applikationsområden. När ebm-papst lanserade de kompakta och kompletta RadiPac-fläktarna med GreenTech EC-motorer väckte det stor uppmärksamhet. Några av anledningarna var fläktarnas höga verkningsgrad, den kompakta konstruktion, den låga ljudnivån och energieffektiviteten. Lanseringen skedde med budskapet ”Plug and play helt enkelt” för att illustrera att fläktarna är kompletta och klara för styrning och därför enkla att installera. Genom att fokusera det fortsatta utvecklingsarbetet på bland annat luftflödet i inloppet, fläktbladens profil och motorns position har det blivit möjligt för ebm-papst att sedan lanseringen göra fläktarna allt effektivare.

En viktig fördel med RadiPac är att fläkthastigheten enkelt kan anpassas till behovet i en fastighet. Från maximal effekt under dagtid när många vistas i en byggnad till kanske bara 20 % på natten. Här läggs grunden till stora energibesparingar. Det är också möjligt att stapla ett antal RadiPac-fläktar på varandra vilket ger en platsbesparande fläktvägg. På detta sätt får man en hög grad av redundans, och en betydligt säkrare drift jämfört med om ett ventilationssysten har några få remdrivna fläktar. Med fläktväggen är det lätt att kompensera en eventuell teknisk störning i en fläkt genom att öka effekten på de övriga fläktarna. Andra positiva effekter med EC-fläktarna är ett minskat behov av tekniskt underhåll, och en förbättring av inomhusklimatet till glädje för de som vistas i en fastighet!

Mer information om våra Retrofitlösningar hittar du på vår hemsida HÄR

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Björn Jonsson

Presskontakt Marknadschef

Fläktar och elmotorer för minskad energianvändning

ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har banat väg för det framgångsrika fläkt- och motorsortimentet. Kunderna finns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. Företagets GreenTech strategi innebär ett kontinuerligt arbete för hållbar utveckling och i november 2013 utsågs ebm-papst till Tysklands mest hållbara företag då företaget vann den prestigefyllda utmärkelsen The German Sustainability Award.

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Sverige