Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Trender som driver på utvecklingen av kundanpassade drivlösningar

Johannes Moosman är sedan 2011 ansvarig för ebm-papst affärsenhet Industrial Drive Engineering i St. Georgen. Han ger här sin syn på aktuella trender inom området drivlösningar och berättar hur ebm-papst arbetar för att tillgodose nya kundbehov och applikationskrav.

I vilken riktning utvecklas dagens drivlösningar?
”Under en längre tid har vi sett en tydlig trend mot allt mer decentraliserade drivlösningar. De stora motorer som tidigare var vanliga ersätts idag med små kompakta drivlösningar. En tydlig utvecklingstrend är också att lösningar enligt Industri 4.0 med starka inslag av IoT (Internet of Things) flyttar sig ifrån den konventionella automationspyramiden. Idag strävar man efter att ha komponenter som kommunicerar med varandra och som kan integreras i nätverk som sträcker sig från en centralt placerad datorlösning ner till sensornivå. Med andra ord: en viktig industritrend
är en kraftig ökning av små motorer med integrerad elektronik”.

Vilka krav är det som drivmotorer måste uppfylla?
”Drivmotorer kan ha en mängd olika användningsområden inom olika industrisegment och branscher. Som ett resultat av det skiftar det väldigt mycket mellan de krav som ställs på exempelvis prestanda, styr- och kontrollegenskaper samt energieffektivitet. Det innebär att vi förväntas erbjuda ett brett och flexibelt motorsortiment, men samtidigt vill kunderna också ha lösningar som är kostnadseffektiva. En stor variation när det gäller motoralternativ kan dock vara ett hinder för att uppnå kostnadseffektivitet”.

Hur tillgodoser ni kundernas behov av både bredd och kostnadseffektivitet?
”En lösning på dessa delvis motsägelsefulla kundbehov är våra modulära drivsystem som ger kunderna ett antal fördelar som till exempel snabbare volymleveranser, mer kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitetsnivå. Kunderna kan berätta om sina krav och vi sammanställer sedan en drivlösning från vårt modulära system som uppfyller dessa krav på bästa möjliga sätt. Med ett modulärt system behöver vi inte gå igenom en lång utvecklingsfas för att ta fram en kund- och applikationsspecifik drivlösning.”

Vad händer om modulsystemet inte kan uppfylla 100 procent av kundkraven?
”Modulsystemet erbjuder ett stort antal potentiella motor-, elektronik- och drivösningar. Vi skiljer också mellan standard och föredragna typer, varav de senare är redo att skickas inom 48 timmar. Det innebär att kunden snabbt kan testa produkten i sin applikation. Under tiden kan vi ägna vår fulla uppmärksamhet på den slutliga lösningen så att den uppfyller 100 procent av kraven. Modulsystemet innehåller prefabricerade moduler vilket gör att vi kan påskynda utvecklingsfasen avsevärt. Dessa moduler är väl testade och säkerställer att en komplett drivlösning fungerar exakt enligt de krav som ställs”.

Komplicerar inte det stora modulprogrammet kundens beslutsprocess?
”Nej, det är tvärtom. Vårt svar på komplexa kundkrav är integrerade lösningar som består av motorer, elektronik och transmissioner vilka - beroende på kraven - sammanställs från vårt modulära drivsystem. Detta kombineras med kvalificerad rådgivning från ebm-papst tekniska expertis.
Vi har också en onlineportal som förenklar och där kunderna kan göra sina första urval. Informationen de får via portalen visar inte bara tekniska prestandaegenskaper. Kunderna kan också ladda ner 2D-ritningar och 3D-modeller vilket förenklar integrationen av en drivlösning i en viss applikation”.

Vilken betydelse har rådgivningen till kunderna?
”Liksom tidigare är rådgivningen från våra experter ett mycket viktigt element som kunderna värdesätter. Det ligger i ebm-papst gener att leverera och erbjuda precis den servicenivå som efterfrågas av varje kund. Det är genom en nära relation vi tillsammans kan utforma kundunika drivsystem skräddarsydda för specifika applikationer. För närvarande arbetar vi med en global expansion av vårt team med experter på drivlösningar som kan arbeta nära kundernas egna utvecklingsteam. Kundens kärnkompetens är att förstå applikationen och de krav de ställer på en drivlösning, inte att ha spetskompetens om drivsystem. Den kompetensen tillför vi och det gör att kunderna kan fortsätta att ha fullt fokus på applikationsutveckling”.

Energieffektivitet är alltid aktuellt. Vad finns det för potential till förbättringar här?
”När vi tar hänsyn till hela drivsystemet kan vi designa det på ett mycket effektivt sätt. Vår expertis i St. Georgen spelar en nyckelroll i utvecklingen av drivlösningar som redan är mycket energieffektiva. Kombinationen av motor och elektronik ensam ger en effektivitetsnivå på upp till 95 procent. Naturligtvis kunde vi, från rent teknisk synpunkt, erbjuda ännu effektivare enheter men det skulle öka kostnaderna. Vi vill hellre erbjuda våra kunder högeffektiva drivsystem som också är kostnadseffektiva”.

Hur tillgodoser ni kraven på allt mer kompakta enheter som också har integrerad intelligens?
”Våra BLDC-motorer är otroligt kompakta och kraftfulla jämfört med AC -och borstmotorer. Det innebär att enheterna många gånger kan installeras direkt i kundens applikation. De ökade kraven på kompakta drivlösningar talar för vårt modulsystem. Lösningarna blir också lätta vilket är en fördel i många applikationer. Ett annat krav som allt fler kunder har är drivsystem med integrerad intelligens och även här kan vi erbjuda alternativ som gör det möjligt att på distans övervaka och styra drivlösningarna. Denna möjlighet underlättar också kundernas arbete med proaktivt underhåll”.

Vilka framtida möjligheter ser du för intelligenta drivsystem?
”Med integrerade och intelligenta lösningar kommer vi att förenkla för kunderna när det gäller att på ett enkelt och smidigt sätt få tillgång till mycket data. För närvarande erbjuder vi drivsystem med CANOpen-protokoll och i framtiden kommer vi även att kunna erbjuda andra väletablerade bussystem. Sensorer i drivmotorerna kan registrera många parametrar som kan exporteras i realtid. Vi kan också kontrollera driftstatus med hjälp av den integrerade intelligensen i enheterna. I framtiden kommer vi också att kunna erbjuda lösningar som rapporterar om position, temperatur, hastighet, vridmoment och andra värden. Detta hjälper kunderna att förbättra och optimera systemet. Ännu enklare installationsprocesser via självlärande system är också en spännande framtidsmöjlighet och här arbetar vi idag efter olika utvecklingsalternativ”.

Ämnen

Taggar


ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har banat väg för det framgångsrika fläkt- och motorsortimentet. Kunderna finns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. Företagets GreenTech strategi innebär ett kontinuerligt arbete för hållbar utveckling och i november 2013 utsågs ebm-papst till Tysklands mest hållbara företag då företaget vann den prestigefyllda utmärkelsen The German Sustainability Award.

Presskontakt

Björn Jonsson

Presskontakt Marknadschef

Relaterade nyheter