Gå direkt till innehåll
Foto: ebm-papst
Foto: ebm-papst

Pressmeddelande -

ebm-papst har öppnat ett Center of Excellence i Melbourne

Det var i maj i år som det nya centret invigdes. Målsättningen är att koncentrera de gemensamma resurserna när det gäller bland annat teknisk expertis och kundservice, och på så sätt skapa nya kundvärden. Marknadsundersökningar som genomförts bland ebm-papst kunder i regionen visar att det främst är tre faktorer som avgör att man väljer ebm-papst som samarbetspartner och leverantör. Det är den tekniska kompetensen, kundservicen och pålitligheten hos produkterna. Alexandra Gray som är Design Manager för ebm-papst i Australien och Nya Zeeland berättar lite om bakgrunden till det nya Center of Excellence.

"Ett viktigt mål är att kunna skapa nya mervärden för våra kunder genom att vi koncentrerar våra resurser till en plats. På det sättet kan vi utveckla och ytterligare förstärka vår lokala service i regionen”, säger Alexandra Gray.

Vilka resurser finns i centret?
”En viktig del är en forsknings- och utvecklingsavdelning där vi bland annat har en provutrustning som är certifierad enligt standarden ISO 5801. Vi har en produktanalysavdelning och en teknisk avdelning som utför produktkontroller. Att vi koncentrerat våra FoU-resurser gör det möjligt för våra ingenjörer att mer effektivt arbeta med idéutveckling. Det kan bättre fokusera på enskilda projekt och driva utvecklingsarbetet samtidigt som de kan genomföra kontinuerliga tester och prova olika scenarior för de fläktlösningar som utvecklas”.

Hur gynnas kunderna?
”Genom att koncentrera och samtidigt utöka forsknings- och utvecklingsresurserna blir det möjligt för oss att utföra omfattande tester och produktanalyser för kunder både i Australien och Nya Zeeland. Vi kan också på ett effektivare sätt utveckla produkter som är perfekt anpassade till deras specifika applikationskrav. Vi har helt ny utrustning som underlättar sådana projekt. Ett exempel är en provanläggning som vi använder för att bestämma fläktars prestanda och effektkurvor. Vi har även provboxar i olika storlekar för säker produkttestning samt en elektronikstation som gör det möjligt för oss att variera inmatningskraften. Dessutom har vi instrument för mätning av luftflöde och ljud samt för testning av elektroniken”.

Kan du ge exempel på hur kundservicen har utvecklats?
”Nyligen hade vi en kund som skickade oss en fläkt efter att det uppstått tekniska problem. Vid en första granskning kund vi inte hitta något fel. Tidigare skulle vi ha skickat fläkten till ebm-papst i Tyskland för analys men det är 14 500 kilometer bort vilket gör det hela väldigt dyrt och tidskrävande. Eftersom vi nu har ett eget center med stora resurser kunde vi istället testa fläkten här i Melbourne. Efter att ha gjort en analys där vi bland annat tog bort kretskortet för inspektion och fotografering skickade vi bilderna till ebm-papst kvalitetssäkringsavdelning i Mulfingen. De hjälpte oss att hitta felet som sedan kunde åtgärdas snabbt. För kunden innebar det här en stor tidsvinst och på sikt kan vi bli ännu snabbare när det gäller exempelvis problemlösning”.

Vad innebär ert nya garanti- och kundserviceerbjudande?
”Förutom satsningen på vårt nya Center of Excellence är det en stor förändring att vi har förlängt garantitiden för våra EC-produkter från två till fem år. Vi har alltid erbjudit och kommer att fortsätta erbjuda teknisk support via telefon eller videokonferenser. Om det inte räcker lovar vi att vara på plats inom 24 timmar för att hitta lösningen. För mindre problem strävar vi efter att hitta orsaken eller åtminstone ge feedback inom tio dagar”.

Vilken respons har ni fått på det nya centret?
”Det har bara varit positiva kommentarer, och glädjande är att det inte bara är kunderna som är positiva. Efter invigningen har även representanter från leverantörer, branschen och myndigheter gett oss mycket beröm. Inte minst är det FoU-resurserna och våra nya möjligheter att bedriva en innovativ produktutveckling som imponerar och det sporrar oss givetvis att fortsätta satsningarna på att ligga i den tekniska framkanten”, avslutar Alexandra Gray.

Ämnen

Kategorier


ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har banat väg för det framgångsrika fläkt- och motorsortimentet. Kunderna finns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. Företagets GreenTech strategi innebär ett kontinuerligt arbete för hållbar utveckling och i november 2013 utsågs ebm-papst till Tysklands mest hållbara företag då företaget vann den prestigefyllda utmärkelsen The German Sustainability Award.

Presskontakt

Björn Jonsson

Presskontakt Marknadschef

Relaterat innehåll

Fläktar och elmotorer för minskad energianvändning

ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har banat väg för det framgångsrika fläkt- och motorsortimentet. Kunderna finns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. Företagets GreenTech strategi innebär ett kontinuerligt arbete för hållbar utveckling och i november 2013 utsågs ebm-papst till Tysklands mest hållbara företag då företaget vann den prestigefyllda utmärkelsen The German Sustainability Award.

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Sverige