Gå direkt till innehåll
Foto: ebm-papst
Foto: ebm-papst

Pressmeddelande -

Lätt att hitta rätt drivlösning med ebm-papst moduluppbyggda drivsystem

Integrationen av ebm-papst och ZEITLAUFS produktprogram har resulterat i att det finns valmöjlighet mellan mer än 4 000 drivlösningar. Samtliga drivlösningar bygger på ZEITLAUFs beprövade program med bland annat planetväxlar i kombination med motorer från ebm-papst (primärt borstlösa DC-motorer samt EC-motorer). Efter ebm-papst förvärv av ZEITLAUF har det pågått ett intensivt tekniskt utvecklingsarbete som breddat utbudet av drivlösningar och som också skapat ytterligare möjligheter till kundanpassade applikationslösningar. Utvecklingen inom många industribranscher med bland annat en allt högre grad av automatisering ökar också kraven på drivlösningarna. I många applikationer krävs det exempelvis mycket kraft samtidigt som lösningarna måste vara kompakta. Patrick Schumacher på ebm-papst ZEITLAUF svarar här på några frågor om det moduluppbyggda programmet med drivkomponenter som ständigt utvecklas och breddas.

Varför utvecklades det moduluppbyggda programmet?
”Före förvärvet av ZEITLAUF fokuserade ebm-papst affärsenhet Industrial Drive Engineering på OEM-projekt. Våra kunder beskrev exakt vilken typ av drivlösning de ville köpa. Baserat på specifika kundkrav utvecklade vi sedan de önskade lösningarna. Vi utvecklar fortfarande kundspecifika OEM-system, men samtidigt vill vi expandera verksamheten och då krävs det att vi tillverkar och säljer större volymer samt har ett modulärt systemkoncept. Med ett moduluppbyggt program kan vi rekommendera lösningar som bäst uppfyller ett specifikt kundkrav. Vi kombinerar helt enkelt enskilda standardkomponenter för att skapa en optimal kundlösning istället för att specialtillverka komponenter så som fallet blir vid konventionella OEM-projekt. Det här skapar helt nya möjligheter för bland annat mindre företag att få tillgång till skräddarsydda drivlösningar för olika applikationer. Kostnaderna blir också avsevärt mycket lägre jämfört med kundspecifik tillverkning.

Hur är programmet uppbyggt?
”Det bygger på fem olika grundkomponenter: motorer, olika växlar, elektronik, bromsar och sensorer. Motorerna finns i de tre storlekarna 42, 63 och 80 mm och med en uteffekt från 10 till
750 W. Då drivmotor som regel har en hastighet på cirka 4 000 varv per minut söker kunderna oftast en lösning inom detta intervall, men kraven kan variera kraftigt. En kund kanske vill ha en enhet med rak drivaxel framför motorn, och en annan en rät vinkel vilket kräver en vinkelväxel. Andra kunder kan ha små installationsutrymmen vilket ställer krav på platta och mycket kompakta enheter och andra växellösningar. Eftersom det modulära systemet är så brett och flexibelt har vi idag möjlighet tillgodose i princip alla kunders krav på drivlösningar”.

Vad ställs det för krav på komponenterna i en drivlösning?
”En av utmaningarna är att optimera integrationen av logiken och kraftelektroniken i motorn, och att kunna erbjuda en mängd varianter som matchar olika krav. För att göra det har vi elektroniklösningar som sträcker sig från enkla hastighetsregulatorer till komplexa positionsstyrningsenheter, och naturligtvis också bussystem för att aktivera och styra drivenheterna. När det gäller bromsarna är det viktigt att vi kan prefabricera dessa så att de alltid finns tillgängliga och passar in i utbudet av motorer. Stora krav ställs också på sensorerna för rotorpositionen. För att kunna erbjuda hög positioneringsnoggrannhet krävs det sensorsystem med mycket hög upplösning”.

Patrick Schumacker avslutar med en kommentar runt några av utmaningarna med att utveckla och erbjuda ett mycket stort modulsystem som möjliggör en mängd variationer av drivlösningar: ”En av våra utmaningar är att göra programmet tillgängligt för alla kunder och deras skiftande behov. Dessutom att kombinera det med krav på snabba leveranstider och i de flesta fall klarar vi att leverera en lösning nom 48 timmar. Att applikationsutvecklingen går snabbt inom många industrisegment gör också att vi ständigt ställs inför nya krav på att bredda modulkonceptet så att nya lösningar blir tillgängliga för de nya applikationsbehov som uppstår inom olika industri- och kundsegment. Industriautomatiseringen kommer att fortsätta i högt tempo och det gör att vi hela tiden måste ligga i framkanten och fortsätta det tekniska utvecklingsarbetet på bred front. Idag kan vi erbjuda mer än 4 000 varianter på drivlösningar och teoretiskt sett kan vi skapa ännu fler. Det betyder också att vi har en hög beredskap för att möta nya behov hos våra kunder”.

Ämnen

Taggar


ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har banat väg för det framgångsrika fläkt- och motorsortimentet. Kunderna finns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. Företagets GreenTech strategi innebär ett kontinuerligt arbete för hållbar utveckling och i november 2013 utsågs ebm-papst till Tysklands mest hållbara företag då företaget vann den prestigefyllda utmärkelsen The German Sustainability Award.

Presskontakt

Björn Jonsson

Presskontakt Marknadschef

Relaterade nyheter