Gå direkt till innehåll
Den moduluppbyggda drivlösningen ECI-42 gör det möjligt för tillverkare av medicinsk utrustning att sätta ihop applikationsanpassade drivenheter genom att kombinera ett stort antal olika moduler.
Den moduluppbyggda drivlösningen ECI-42 gör det möjligt för tillverkare av medicinsk utrustning att sätta ihop applikationsanpassade drivenheter genom att kombinera ett stort antal olika moduler.

Pressmeddelande -

Mångsidigt modulsystem möjliggör skräddarsydda drivlösningar för medicinska utrustningar

Medicinska utrustningar ställer höga krav på den drivteknologi som används. Några av de viktigaste kraven är tillförlitlighet, precision, extremt smidig drift och låg värmeproduktion. Tillverkare av medicinsk utrustning kan dock ha önskemål som gör att kravbilden blir betydligt större. Det kan till exempel gälla drivkraft, transmissionsvarianter, reduktionssteg, styrsystem och kontakter för smidiga anslutningar och installationer. Eftersom kraven kan skifta kraftigt beroende på vilken typ av medicinsk utrustning som är aktuell finns det stora fördelar med drivlösningar som kan applikationsanpassas genom att de är moduluppbyggda. ebm-papst har utvecklat ett sådant modulsystem som idag har en stark marknadsposition inom bland annat applikationsområdet medicinsk teknik.

Medicinsk teknik är ett brett fält och i många av dess tillämpningar behövs drivsystem. Några exempel är tandläkarstolar med justerbara nackstöd, diagnostisk utrustning, magnetkameror, röntgen- och fysioterapiutrustningar, belysningssystem för operationsrum och automatiska positioneringsenheter i bland annat operationsbord. I denna typ av applikationer krävs ofta kompakta enheter med relativt låg effekt som måste fungera mycket pålitligt och med hög positioneringsnoggrannhet. Hållbarhet, tyst drift, ett brett spektrum av hastigheter och exakt hastighetskontroll är ytterligare krav som måste uppfyllas. De konfigurerbara drivenheterna ECI-42 från ebm-papst svarar upp mot alla dessa krav. Det modulära systemet gör det möjligt för tillverkare av medicinsk utrustning att kombinera anpassade drivlösningar. Bland modulerna finns exempelvis olika bromsar och kodare.

42 mm motor och integrerade sensorer
Kärnan i alla konfigurationer som ECI-42 möjliggör är en borstlös, elektroniskt kommuterad internrotormotor med en diameter på 42 mm och statorlängder på 20 eller 40 mm. ECI-42 kan konfigureras för en mängd olika medicinska applikationer och flexibiliteten har ökat genom att enheterna kan fås med encoders (12 bitars upplösning) och industriella pluggar som förenklar elektriska anslutningar i olika applikationer. Till nyheterna hör också en radiellt vinklad kontakt med bajonettfattning som enkelt kan vridas och kopplas in automatiskt. För applikationer med små inbyggnadsmått finns också en axiell pluggmodul. En stor applikationskompetens inom ebm-papst gör att programmet med drivlösningar utvecklas kontinuerligt och det gäller också den vidareutveckling som skett av ECI-42. En viktig fördel för kunderna är också att de kan få kompletta drivlösningar från en enda källa. Motorn hos ECI-42 uppnår utgångsnivåer på 45 eller 90 watt vid ett nominellt vridmoment på 110 eller 220 mNm och en nominell hastighet på 4 000 rpm. ECI-42 finns i standardkonstruktioner på 24 och 48 VDC. Hallsensorer för rotorlägesdetektering är integrerade, och motorn manövreras av en extern, sluten loopkontroll. Integrerade elektronikmoduler med funktionalitet som hastighets- eller positionsstyrning med tillval bussgränssnitt är under utveckling.

Moduler för olika krav
Moduluppbyggnaden hos ECI-42 innebär att det exempelvis finns olika moduler tillgängliga för att minska den inre rotorns höga hastighet och för att få drivmomentet till en lämplig nivå för den aktuella applikationen. Tillsammans med planet- och spindelväxlar med olika reduktionsförhållanden kan till exempel utrymmesbesparande EtaCrown-kugghjul, baserade på innovativ kronväxelteknik, levereras. Planetväxeln NoiselessPlus 42 garanterar en mycket tyst drift och med växellådan
Optimax 42 finns till ECI-42 ett extremt robust ett- eller tvåstegs planetväxelhuvud med kapslingsklasserna IP50 och IP54. Om applikationen i fråga kräver effektiva bromsar eller säkerhetsbromsar för snabbt nödstopp, till exempel för att säkert bibehålla positionen för lyftutrustning i händelse av förlorad strömförsörjning, kan moduler med permanentmagnetbroms och bromsar med fjädertryck integreras i ECI-42. På detta sätt kan medicinska utrustningar svara upp mot höga krav på patientsäkerhet, och i exempelvis röntgenutrustningar gör drivenheten att positionen i samband med röntgenstrålning kan hållas mycket exakt. Hög säkerhet och exakt positionering är två krav som återkommer i många applikationer inom medicinsk teknik.

Positionsmätning med högupplösta kodare
Möjlighet finns att integrera en kodmodul i drivenheten för applikationer där det ställs höga krav på exakt positionsmätning. Denna magnetiska inkrementella kodare har en hög upplösning på 12 bitar och en så hög precision som 0,08 grader kan uppnås vid utgångsaxeln. Valfria lägre upplösningar är också tillgängliga. Inom ebm-papst pågår arbetet med att utveckla moduler med ännu högre upplösning. Till ECI-42 finns också rotationsräknare som drivs utan batterier. Istället används
ett energisamlingssystem baserat på Wiegand-effekten. Detta innebär att den energi som behövs för att lagra rotationsinformationen genereras från ett roterande magnetfält. Lösningen har flera fördelar och ett exempel är att tekniken minimerar behovet av underhåll och service. ebm-papst mångsidiga modulsystem utgör en plattform för skräddarsydda drivlösningar inom det medicinsk tekniska området, men också inom många andra applikationsområden. Systemet utvecklas kontinuerligt för att svara upp mot de nya krav som ställs när tillverkande företag investerar i ny teknik och nya lösningar som driver på applikationsutvecklingen. ebm-papst ambition är också att förenkla kundernas arbete med att konfigurera och testa sig fram till optimala drivlösningar. Ett viktigt hjälpmedel i denna del är ebm-papst onlineportal https://idt-config.ebmpapst.com

Ämnen

Taggar


ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har banat väg för det framgångsrika fläkt- och motorsortimentet. Kunderna finns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. Företagets GreenTech strategi innebär ett kontinuerligt arbete för hållbar utveckling och i november 2013 utsågs ebm-papst till Tysklands mest hållbara företag då företaget vann den prestigefyllda utmärkelsen The German Sustainability Award.

Presskontakt

Björn Jonsson

Presskontakt Marknadschef

Relaterade nyheter

Fläktar och elmotorer för minskad energianvändning

ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har banat väg för det framgångsrika fläkt- och motorsortimentet. Kunderna finns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. Företagets GreenTech strategi innebär ett kontinuerligt arbete för hållbar utveckling och i november 2013 utsågs ebm-papst till Tysklands mest hållbara företag då företaget vann den prestigefyllda utmärkelsen The German Sustainability Award.

ebm-papst AB
Äggelundavägen 2
175 62 Järfälla
Sverige