Gå direkt till innehåll
Satsning på GreenTech bakom EC-lågenergifläktar som redan uppfyller EU:s ekodesigndirektiv för 2015

Pressmeddelande -

Satsning på GreenTech bakom EC-lågenergifläktar som redan uppfyller EU:s ekodesigndirektiv för 2015

Ekodesigndirektivet är ett av EU:s verktyg för att år 2020 uppnå målet med 20 procents minskad energianvändning. Direktivet är centralt för energiarbetet men även för EU:s klimat- och miljöarbete. EU-kommissionen räknar med att de hittills beslutade ekodesignkraven ska spara drygt 380 TWh per år inom EU från år 2020.  Ekodesigndirektiven omfattar 13 produktgrupper varav fläktar är en.

För fläktgruppen är energisparmålet 34 TWh per år efter 2020. Direktiven benämns ErP-direktiv (Energy-related Products Directive). Den första nivån av direktiven träder i kraft i januari 2013 och nästa nivå 2015 (ErP 2015). Redan år 2010 uppfyllde ebm-papst samtliga EC-fläktar kraven i ErP 2015.

ebm-papst är världsledande inom fläktar och motorer och har i decennier bedrivit ett långsiktigt och miljöinriktat utvecklingsarbete. Sedan några år benämns utvecklingsfilosofin GreenTech som också blivit en symbol för målsättningen att förena långsiktigt miljötänkande (Green) med ambitionen att i produktutvecklingen använda nya material och helt ny teknik (Tech). Utvecklingsfilosofin har resulterat i många utmärkelser för ebm-papst såväl internationellt som i Sverige. År 2008 tilldelades ebm-papst i Sverige Stora Inneklimatpriset för en fläkt som är utrustad med ebm-papst EC-motor. Begreppet EC introducerades på marknaden redan 1965.

Stora axial- och kammarfläktar som också klarar energikraven

Fläktar med EC-motorer har avsevärt högre verkningsgrad jämfört med fläktar utrustade med traditionella AC-motorer. Utmärkande för EC-motorernas konstruktion är att en större del av den tillförda energin skapar rotation och att en mindre del går till förlustvärme. Verkningsgraden blir därmed högre och energianvändningen lägre. I Sverige finns flera projekt i flerbostadshus där den dokumenterade energibesparingen vid byte till ebm-papst fläktar med EC-motorer blivit mellan 40-60 %.

EC-motorerna har all styr- och drivelektronik integrerad och kallas därför ofta integralmotorer. Ingen separat utrustning behövs för varvtalsstyrning vilket ger färre komponenter och enklare installation. Den kompakta konstruktionen sparar också utrymme i slutprodukten.

ebm-papst utvecklar kontinuerligt produktprogrammet och bland nyheter som nyligen lanserats finns t ex stora axialfläktar ingående i företagets HyBlade-serie och kammarfläktar. Utrustade med EC-motorer uppfyller båda fläkttyperna EU:s Ekodesigndirektiv (ErP 2015). Axialfläktarna används främst i ventilations- och värmeapplikationer samt i kylmediekylare och kondensorer.

När ebm-papst år 2008 introducerade HyBlade-serien innebar det i praktiken att en ny standard sattes för axialfläktar. Den stora nyheten var fläktbladens hybridkonstruktion som ger en optimering av de aerodynamiska egenskaperna. Utmärkande för fläktarna i HyBlade-serien är hög verkningsgrad, låg ljudnivå, reducerad miljöpåverkan och låg vikt. Verkningsgraden hos HyBlade-fläktarna är mycket hög, speciellt i kombination med EC-motorerna. ebm-papst största axialfläkt har1 250 mm diameter och i kombination med en EC-motor ur 200-serien blir den maximala effekten 6 kW.

Kammarfläktar i ett 20-tal modeller

ebm-papst direktdrivna kammarfläktar är främst avsedda för installation i ventilationsaggregat i sug- eller tryckkammare. Fläktarna passar både för installation i nya aggregat och vid byte av fläktar i äldre aggregat. Att även ebm-papst stora kammarfläktar nu finns med EC-motorer (MXPC och K3G) innebär att de bidrar till minskad elförbrukning och att de uppfyller kraven i EU:s ekodesigndirektiv. Totalt omfattar programmet ett 20-tal modeller med effekter från 0,39 kW till 6,24 kW och med luftflödeskapacitet från 2 500 till 26 000 (m3/tim).

Utmärkande för de stora EC-kammarfläktarna är att de har kort bygglängd och att all driv- och styrelektronik är integrerad i motorn. Resultatet blir en enkel installation där det bara krävs anslutning av nät- och styrsignal.

För mer information kontakta:

Anders Carlsson, marknadsinformatör/systemansvarig, tel 010-454 44 32

e-post: anders.carlsson@ebmpapst.se

Pär-Johan Sandberg, teknisk chef/marknadschef, tel 010-454 44 12

e-post: par-johan.sandberg@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se

Ämnen

Taggar


ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har banat väg för det framgångsrika fläkt- och motorsortimentet. Kunderna finns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. Företagets GreenTech strategi innebär ett kontinuerligt arbete för hållbar utveckling och i november 2013 utsågs ebm-papst till Tysklands mest hållbara företag då företaget vann den prestigefyllda utmärkelsen The German Sustainability Award.

Presskontakt

Björn Jonsson

Presskontakt Marknadschef

Relaterat material