Gå direkt till innehåll
Stora krav på drivsystemen i moderna intralogistikapplikationer

Pressmeddelande -

Stora krav på drivsystemen i moderna intralogistikapplikationer

Intralogistik inkluderar all transport av varor och gods inom en organisation och har till uppgift att optimera interna materialflöden med hjälp av tekniska system och tjänster. Utvecklingen inom området går idag snabbt och en stark drivkraft är den mycket snabba tillväxten inom e-handel som resulterat i etableringen av nya och stora logistikcenters. I moderna intralogistikapplikationer blir automatiserade transportfordon, så kallade AGV:s (Automated Guided Vehicles) allt viktigare. Dessa fordon kräver kompakta, dynamiska drivsystem som uppfyller höga krav på transporthastighet, positionsnoggrannhet och livslängd och som också fungerar pålitligt under tuffa industriella förhållanden. En annan faktor som bidrar till att det ställs tuffare krav på drivsystemen är att drivteknik uppskattas stå för nästan två tredjedelar av industrins förbrukning av elektrisk energi. Detta skapar ett stort behov av drivlösningar med bland annat hög energieffektivitet. ebm-papst går i täten när det gäller utveckling av drivlösningar som utmärks av energieffektiva motorer, växlar med mycket låga energiförluster och drivelektronik med intelligenta energisparfunktioner.

Det är många industribranscher som kan dra nytta av fördelarna med AGV:er. De återfinns i högmoderna logistikcenter och ett stort användningsområde är också bilindustrins produktionslinjer. Den ständiga utvecklingen av systemen har lett till att AGV:er används flexibelt och integreras i intralogistikapplikationerna hos allt fler företag. En fördel är de möjligheter som finns att med automatiserade fordon transportera varor och gods med olika vikter och storlekar. Något som också haft betydelse för den snabba utvecklingen är att AGV:er enkelt kan installeras i befintliga logistiksystem där det finns behov av modernisering och effektivisering. Senare förändringar eller optimeringar av befintliga lagersystem med AGV:er är också möjligt utan att det uppstår driftstörningar. Att AGV:er styrs från centrala ledningssystem gör det även enkelt att förändra fordonens uppgifter och att i ett tidigt skede planera för ett ökat in- och utflöde av varor och gods i exempelvis ett logistikcenter.

Modulära drivsystem möjliggör skräddarsydd applikationsanpassning
På moderna intralogistikapplikationer med AGV:er ställs en lång rad olika krav. Ett exempel är att fordonen ska klara av långa sträckor utan att det krävs upprepade laddningar. Med få laddningar blir det färre avbrott under drift och för att svara upp mot detta krav måste drivsystemen för hjul samt drivsystem för fordonens luftutrustningar tekniskt anpassas till behovs- och kravbilden. Drivsystemen bör exempelvis vara lätta och kompakta samtidigt som de har hög effektdensitet och energieffektivitet. Det tillgängliga installationsutrymmet för drivsystemen är som regel litet och utvecklingen går mot att AGV:erna blir allt mindre i takt med att fordonen används i distributionssystem i lager där transporterat gods har relativt låg vikt. Utvecklingen går också mot att fordonen blir allt mer ”intelligenta” och kan utföra uppgifter utan att belasta centrala styrsystem.

Kravbilden på drivsystemen kompliceras ytterligare av det faktum att önskemålen från olika AGV-tillverkare kan variera. Detta gäller bland annat för drivkraft, transmissionsvarianter, reduktionssteg, styrsystem och anslutningsalternativ. För att förenkla skräddarsydda applikationsanpassningar har ebm-papst utvecklat modulära drivsystem med många olika kombinationsmöjligheter. De starkt skiftande kraven har drivit på den tekniska utvecklingen hos ebm-papst som kan erbjuda ECI-motorer (Elektroniskt kommuterade innerrotormotorer) med diametrar på 42, 63 och 80 mm och en uteffekt på mellan 50 och 750 W. Den stora bredden på programmet täcker i princip in alla typer av AGV-applikationer. Hos de mest kraftfulla drivenheterna, ECI-63 och ECI-80, är de centrala komponenterna endast 60 mm långa vilket gör att de kan användas även i mindre AGV-enheter där installationsutrymmet är begränsat. Med den kompakta designen har ECI-80 en extremt hög effekttäthet. Vridmomentet överförs via en 15 mm motoraxel. En speciell egenskap hos ECI-80 är motorns dynamik och möjligheten till kortvarig överbelastning. Den höga effekttätheten och överbelastningskapaciteten gör denna ECI-motor särskilt lämplig ör en lång rad logistikapplikationer som till exempel AGV-system. En låg vikt hos ebm-papst drivlösningar gör också att AGV-fordon klarar längre sträckor och arbetscykler innan det är dags för laddning.

Även styrelektroniken kan applikationsanpassas
Genom sin modulära konstruktion kan ECI-motorerna flexibelt kombineras med exempelvis önskad styrelektronik, överföringar, kodare och bromsar. Vid sidan av planet- och spårväxlar finns även utrymningsbesparande kronväxlar tillgängliga. När det gäller kontrollelektronik finns valmöjlighet mellan flera olika alternativ: från elektronik med Hall-sensorer för detektering av rotorposition till fullt integrerad styrelektronik med bussgränssnitt. En viktig fördel för AGV-tillverkare är att de med ebm-papst som partner inte behöver vända sig till olika leverantörer för att hitta de komponenter som tillsammans kan ge en komplett drivlösning. ebm-past modulära drivsystem har en sådan bredd att det täcker in applikationsbehoven i de mest krävande AGV-applikationerna.

Det finns många applikationsanpassade alternativ att välja mellan även vad gäller styrelektroniken. I det enklaste scenariot är motorerna utrustade med elektronik med hallsensorer för rotorlägesdetektering och manövrering via en extern, sluten loopkontroll. Drivsystemen finns också med helt integrerad K4-styrelektronik som kan konfigureras med en enkel och intuitivt styrd PC-programvara. ebm-papst kan också erbjuda K5-styrelektronik (för närvarande tillgänglig för ECI-63.xx) som har ett CANopen-gränssnitt vilket öppnar för ytterligare kommunikationsalternativ. K5-drivenheter kan även användas som CAN-master. De individuellt konfigurerbara drivsystemen uppfyller kraven i skyddsklass IP54 och erbjuder variabla alternativ när det gäller elektrisk anslutning. Dessa inkluderar industristandardkontakt, där den radiella vinklade kontakten med bajonettkontakt kan roteras och kopplas in automatiskt. En axiell kontakt är tillgänglig för utrymmeskritiska applikationer och drivlösningarna kan även levereras med förmonterad kabelanslutning.

Ämnen

Taggar


ebm-papst är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva fläktar och elmotorer. Spetskompetens inom avancerad motorteknologi, smart elektronik och aerodynamik har banat väg för det framgångsrika fläkt- och motorsortimentet. Kunderna finns bland annat inom ventilation, kyla, värme, telekommunikation, elektronikindustri och fordonsindustri. Företagets GreenTech strategi innebär ett kontinuerligt arbete för hållbar utveckling och i november 2013 utsågs ebm-papst till Tysklands mest hållbara företag då företaget vann den prestigefyllda utmärkelsen The German Sustainability Award.

Presskontakt

Björn Jonsson

Presskontakt Marknadschef

Relaterade nyheter