Pressmeddelande -

Klimatprojekt med bistånd från Energimyndigheten

Energimyndigheten hjälper inte bara till på hemmaplan - 200 klimatprojekt bär deras namn

Energimyndigheten är en myndighet vi nämnts tidigare i olika sammanhang och de har minst sagt ett stort ansvar idag när belysningsparadigmet rullas ut med olika lagar, föreskrifter och förordningar som ska gälla nationellt - och även inom EU. Vid sidan av detta är Energimyndigheten inblandad i ca 200 klimatprojekt runt om i världen för att minska klimatpåverkan. Vilket inneburit att utsläpp av växthusgaser och koldioxid har minskat. 

"I maj 2017 annullerade Energimyndigheten 9,7 miljoner utsläppsminskningsenheter som levererats från projekt som Energimyndigheten stödjer." - Energimyndigheten.

  • CDM- och 
  • JI-projekt som myndigheten stödjer och är i enlighet med Kyotoprotokollets första åtagandeperiod. Läs mer på Energivärlden.se

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • energimyndigheten
  • eu-kommissionen
  • klimatbistånd

Regioner

  • Skåne

Eco By Sweden - Från glödtråd till leddiod... 

Eco By Sweden för en hållbar utveckling är ett företag som verkar för en hållbar utveckling. Vi saluför och partiellt utvecklar ekodesignprodukter för den Europeiska marknaden. När vi säger att vi verkar för en hållbar utveckling har vi både det sociala, ekonomiska och ekologiska som grundstenar. Energieffektivitet är ett av våra ledord och nollvisionen om ett hållbart samhälle där vi inte lämnar några ekologiska avtryck i naturen är vår vision. Vi har börjat med solcellsdrivna gatuarmaturer som varken kräver el eller sladdar och är helt självförsörjande. Samtidigt planterar vi träd i Afrika och försöker minimera vårt eget ekologiska avtryck i bästa möjliga mån. VI tar även hand om gamla lampor som många inte vet vad de ska göra utav. 

2018 © Eco by Sweden