Gå direkt till innehåll
Tunga namn på årets viktigaste konferens  om farliga kemikalier

Pressmeddelande -

Tunga namn på årets viktigaste konferens om farliga kemikalier

ECOonline kan i år presentera en rad tunga namn på sitt sommarseminarium 21-22 maj i Göteborg. Bland andra Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen och även ordförande i ECHA, Europeiska kemikaliemyndigheten och Bengt Järvholm professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet samt överläkare vid Norrlands universitetssjukhus.

Vår ambition med seminariet är att sprida kunskap och medverka till en begränsning av de hälso- och miljörisker som finns med kemikalier, säger ECOonlines VD, Henrik von Mentzer, som arrangerar seminariet.

Bengt Järvholms forskning handlar om hur arbetsmiljöfaktorer påverkar hälsan.

– Medierna skriver gärna om hur många som dör i arbetsplatsolyckor, men det kommer sällan fram att betydligt fler avlider till följd av sjukdomar som orsakats av arbetsmiljöorsaker, exempelvis exponering för damm, avgaser med mera, säger Bengt Järvholm.

– Det är omöjligt att påvisa exakta samband mellan olika ämnen och dödsorsak, men genom de studier vi gjort kan vi uppskatta antalet dödsfall på grund av arbetsmiljön till cirka 800 per år för både män och kvinnor i åldrarna 25-74 år.

Olika typer av cancer, i synnerhet lungcancer, är en vanlig dödsorsak. Höga halter av damm exempelvis asbest och kvartsdamm i arbetsmiljön ökar riskerna påtagligt. En sannolikt underskattad risk av kemikalier är hjärtinfarkt beroende på avgaser och rökgaser etcetera. Även om man inte undersökt hur specifika ämnen påverkar dödligheten är kemikalier på arbetsplatser och i offentliga miljöer betydande riskfaktorer.

– Framför allt är jag bekymrad över kunskapsläget. Generellt finns det för dåliga kunskaper om hur olika kemiska ämnen var för sig och tillsammans påverkar arbetsmiljön, kommenterar Bengt Järvholm.

Nina Cromnier har, som generaldirektör på Kemikalieinspektionen, lång erfarenhet av arbete inom kemikalieområdet både nationellt, inom EU och globalt. ECHA som hon är ordförande för övervakar genomförandet av REACH – Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier – som är en lagstiftning inom EU.


Fakta om sommarseminariet

ECOonlines sommarseminarium arrangeras 21-22 maj på Quality Hotel 11 i Göteborg.

Seminariet genomförs för tredje gången och är i dag en av de viktigaste mötesplatserna kring hanteringen av kemikalier. Seminariet vänder sig till alla som arbetar med hälsa, miljö och säkerhet och förväntas locka cirka 150 personer.

Här är hela seminarieprogrammet: www.sommarseminarium.se

För mer information kontakta:

Henrik von Mentzer, VD ECOonline, 073-230 92 00
Christy Whiddon, Produktchef ECOonline, 0768-56 37 24
Ann-Louise Dunklint, Projektledare Sommarseminarium 2013 ECOonline, 0768-56 37 85

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


ECOonline är Nordens ledande leverantör av programvara för säkerhetsdatablad och etablerades i Sverige år 2008. Idag är det över 3000 kunder i Norden som följer gällande kemikalielagstiftning, såsom REACH och CLP, genom att använda våra lösningar. Vår programvara hjälper också verksamheter på ett förebyggande sätt med att skydda sina medarbetare, värden och omgivningar mot oönskade skador från farliga kemikalier.

Presskontakt

Sandra Sköld

Sandra Sköld

Presskontakt Marketing Manager, Sweden Communication, Marketing & PR +46732003083

EcoOnline: gör säkerhet på arbetsplatsen till det självklara valet

EcoOnline är ett mjukvaruföretag som är specialiserat på att utveckla system för att göra arbetsplatser säkrare och kemikaliehantering enklare. Vårt huvudkontor finns i Norge och vi har verksamhet runt om i världen.

En säkrare arbetsplats - överraskande enkelt
Vi hjälper företag att få kontroll och följa lagen – enkelt och kostnadseffektivt. Företaget grundades 2000 och har för närvarande över 5 500 kunder och 200 anställda i Storbritannien, Irland, Norge, Sverige, Danmark och Finland.

Vårt företags enkla kärnidé: När säkerhet på arbetsplatsen är så enkel blir det en naturlig vana. En vana som växer sig starkare år efter år. Så, ju lättare och smidigare vi kan göra det för medarbetare att förstå och följa de säkerhetsrutiner som finns på arbetsplatsen, desto säkrare blir arbetsmiljön. Därför är EcoOnlines system heltäckande, men ändå lätt att använda.

EcoOnline AB
Drakegatan 7
412 50 Göteborg
Sverige