Gå direkt till innehåll
Ljudmiljön i Operationssalar: Se upp så din lösning uppfyller kraven!

Blogginlägg -

Ljudmiljön i Operationssalar: Se upp så din lösning uppfyller kraven!

Operationssalar är komplexa byggnader som kräver bred och djup kunskap för både beställare och arkitekt när de ska bygga. En metod, är att använda sig av en modul lösning där all teknik finns integrerad i väggar och tak. Dock finns det en betydande nackdel då ljudmiljön påverkas negativt eftersom absorptionen av ljud är obefintligt! Nu visar mätningar att kraven i Boverkets byggregler INTE uppfylls!

Moduler med integrerad teknik ger inte bara ett maximalt utnyttjande av yta utan är både funktionellt och hygienisk med släta ytor och minimalt med skarvar. Vid byte av teknisk utrustning tas enkelt en modul-enhet ned och byts ut till ny. Det visuella intrycket av rummet är vackert och upplevs som rent och estetiskt.

Utmaning

Dock finns det en nackdel med modul lösning då alla delar i rummet; golv, vägg och tak påverkar ljudmiljön negativt eftersom absorptionen av ljud är obefintligt! Detta på grund av att modulernas hårda, reflekterande material som istället bidrar till lång efterklangstid! Kravet på efterklangstid i operationssalar är enligt Svensk Standard 25268 max 0,6 sekunder. Moduler i ren form utan ytterligare akustisk åtgärd ligger runt 2,0 sekunder. Det inte bara strider mot kraven utan utgör en mycket påfrestande miljö för de som befinner sig i rummet.

Lösning

Här på Sundsvalls sjukhus skulle 17 operationssalar byggas om och 14 nya salar skulle uppföras, vilka inkluderade en ny hybridsal på 105 m² och en ombyggd sal för akuta kejsarsnitt.

För att skapa en god ljudmiljö, godkänd enligt svenska byggnormer, valde man därför att byta ut modul undertaket mot ljudabsorberande undertaksplattor med Absorptionsklass A (ISO 354, ISO 11654). Absorptionsklass A är den högsta klassen och har mycket god förmåga att absorbera ljud. Produkten som valdes var Ecophon Hygiene Performance™, tjocklek 40mm. Denna används som en heltäckande undertakslösning med undantag för LAF-taket, pendlar och belysning, vilket gav en täckning på ca 80 % av takytan.

En akustisk mätning utfördes som uppmätte och beräknade ett medelvärde av efterklangstiden (T20) på ca 0,7 sekunder. Efterklangstiden förväntas sjunka något när samtlig teknisk inredning är på plats samt sjunker ytterligare när människor befinner sig i salen. Överlag är mätningen godkänd enligt Svensk Standard. Det är en betydande sänkning av det ursprungliga värdet på 2,0 sekunder!

Slutsats

Alla operationssalar (65 m²) kommer nu att uppfylla ljudkraven i SS 25268! Det är värt att notera att vi valt en tjockare undertaksplatta än vad som är brukligt då man med 20mm inte heller skulle klara gränsvärdena pga modulernas material. Utan akustisk åtgärd är miljön helt undermålig och inte godkänd enligt svenska krav och regler. Modulerna tillverkas dock i länder där man inte har dessa krav varför beställaren av modul lösning aktivt måste byta ut metall taket!

Med akustiken åtgärdad är modulerna både funktionella, ljusa, lättarbetade och utgör en mycket attraktiv arbetsplats med människan i fokus!

Vill du veta mer, få ett tryckt exemplar kontakta mig på maria.quinn@ecophon.se eller via Twitter @ljudakuten

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Maria Quinn

Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdlokaler 042-17 98 37

Världsledande leverantör av akustiklösningar

Ecophon är världsledande leverantör av akustiklösningar såsom ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Bolagets affärsidé är att skapa en god ljudmiljö för människor och därmed bidra till en god arbetsmiljö och välbefinnande. Ecophon ingår i Saint Gobain-koncernen som är en världsledare inom funktionella byggmaterial. Ecophons huvudkontor ligger i Hyllinge utanför Helsingborg.

Ecophon
Box 500
26061 Hyllinge