Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bättre akustik kan öka elevers prestationsförmåga

Nu återvänder hundratusentals svenska barn till sina klassrum för att påbörja ett nytt skolår. Många av dem tvingas där utstå buller och annat oljud som kan ha negativ inverkan på deras skolresultat.

En treårig brittisk studie har påvisat ett samband mellan installation av ljud­absorberande undertak och en 35-procentig ökning av elevers förmåga att urskilja ord. Studien, beställd av brittiska regeringen och ledd av universitetet Heriot-Watt, omfattade barn i åldern fem till elva år från 15 olika skolor.

– Det är svårt att hitta en annan åtgärd som är lika enkel att införa och som skulle kunna leda till att elevers prestationsförmåga ökar med en tredjedel. Min erfarenhet efter 20 års arbete med akustiklösningar har gjort mig övertygad om att detta är en underskattad aspekt av skolkvalitet som vi behöver jobba mycket mer med i Sverige, säger Colin Campbell, globalt verksam utvecklare av akustiklösningar för undervisningsmiljöer, Ecophon.

Studien från Storbritannien är långt ifrån den enda som har funnit samband mellan akustisk miljö och barns skolresultat. En tysk studie slår fast att ”oljud inomhus och efterklang i klassrumsmiljöer har visat sig vara associerade med en sämre förmåga att lösa verbala uppgifter bland elever”. I en amerikansk studie från 2014 fann två andra forskare liknande samband.

– Det är tråkigt att en del av de barn som nu påbörjar ett nytt skolår kommer att hämmas i sin inlärning och prestationsförmåga på grund av ett problem som vi vet hur man åtgärdar, säger Colin Campbell, Ecophon.

Oljud påverkar inte bara våra kognitiva funktioner, utan en dålig ljudmiljö kan även orsaka en lång rad hälsoproblem.

– Stress, sömnbrist, nedsatt hörsel – ju mer vi lär oss om höga ljudnivåer desto mer uppenbart blir det att de skadar vår hälsa. Det är därför som vi behöver vidta åtgärder som garanterar en behaglig akustisk miljö för elever, lärare och annan skolpersonal, säger Colin Campbell.

Press- och mediekontakt

Colin Campbell, globalt verksam utvecklare av akustiklösningar för undervisningsmiljöer, Ecophon
E-post: colin.campbell@ecophon.se

Ämnen

Kategorier


Ecophon är världsledande leverantör av akustiklösningar såsom ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Bolagets affärsidé äratt skapa en god ljudmiljö för människor och därmed bidra till en god arbetsmiljö och välbefinnande. Ecophon ingår i Saint Gobain-koncernen som är en världsledare inom funktionella byggmaterial. Ecophons huvudkontor ligger i Hyllinge utanför Helsingborg.

Kontakter

Marie Clint

Marie Clint

Presskontakt Marknadschef 042-179756

Världsledande leverantör av akustiklösningar

Ecophon är världsledande leverantör av akustiklösningar såsom ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Bolagets affärsidé är att skapa en god ljudmiljö för människor och därmed bidra till en god arbetsmiljö och välbefinnande. Ecophon ingår i Saint Gobain-koncernen som är en världsledare inom funktionella byggmaterial. Ecophons huvudkontor ligger i Hyllinge utanför Helsingborg.

Ecophon
Box 500
26061 Hyllinge
Sweden