Gå direkt till innehåll
Ecophon lanserar återvinningstjänst för en mer cirkulär byggbransch

Pressmeddelande -

Ecophon lanserar återvinningstjänst för en mer cirkulär byggbransch

Pressmeddelande 15 februari 2021

Ecophon lanserar återvinningstjänst för en mer cirkulär byggbransch

Akustikföretaget Ecophon lanserar SoundCircularity, en cirkulär tjänst där överblivet spill och gamla absorbenter av glasull samlas in och återvinns för nya byggprojekt. Ett certifikat över klimatbesparingar i kg CO2 utfärdas till användaren baserat på en LCA-kalkylering. Tjänsten gör det enkelt för byggaktörer och installatörer att fatta hållbara beslut i gröna byggnationer.

– Bygg- och fastighetsbranschen står idag för cirka 20 procent av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp och drygt en tredjedel av avfallet. Samtidigt har branschen antagit en färdplan för att bli klimatneutrala senast år 2045. Ska det lyckas måste mer byggavfall återanvändas och återvinnas i stället för att gå till deponi. Vår cirkulära tjänst gör det enklare för hållbara aktörer i bygg- och installationsbranschen att göra rätt, säger Erika Edlund, TL Teknisk support på Ecophon.


Återvinningstjänstens flexibilitet gör den enkel att integrera i bygg-, installations- och rivningsprojekt. Ecophon beräknar först den klimatbesparing tjänsten innebär för ett specifikt projekt. Användare förses sedan med materialspecifika säckar i vilka överblivet spill och rivningsmaterial av glasull sorteras. Ecophons logistikpartner hämtar upp och transporterar materialet för återvinning till nytt byggmaterial.

Ett certifikat över klimatbesparingar i kg CO2utfärdas till användaren baserat på en LCA-kalkylering enligt EN 15804. Det möjliggör uppföljning och utvärdering av bidrag till branschens klimatmål och miljöklassningar av byggnader (BREEAM, LEED, Svanen etc.) samt ger användarna konkreta uppgifter att inkludera i sin hållbarhetsredovisning.

Genom den nya tjänsten finns logistiken på plats för att överblivet material från rivning och installation ska kunna användas i nya projekt i stället för att deponeras. Det minskar kostnader, klimatpåverkan och behov av jungfruliga råvaror i andra nybyggnationer och renoveringar.

– Byggbranschen är i startgroparna för att öka sin återanvändning och efterfrågan på cirkulära lösningar ökar. Hållbarhet är både lönsamt och affärskritiskt för ansvarstagande byggaktörer i dag. Nu förenklar vi utvärdering och uppföljning av hållbarhetsprestanda och bidrag till klimatsmarta byggprojekt. Tillsammans med våra kunder tar vi tydliga steg mot en mer cirkulär ekonomi i byggbranschen, säger Erika Edlund, TL Teknisk support på Ecophon.

Ecophon arbetar med livscykelperspektiv för att minska klimatavtryck och miljöpåverkan i hela värdekedjan, från inköp av råmaterial och produktion till transporter och avfallshantering:

  • Ansvarsfullt val av råmaterial: Större delen av absorbenternas kärna, glasullen, innehåller över 70% återvunnet glas
  • Förnybar energi i produktion: 3 av Ecophons 5 fabriker drivs idag helt av förnybar el
  • Lätta transporter: Glasull är det lättaste materialet för absorbenter på marknaden, vilket ger lägst bränsleförbrukning vid transporter.
  • Återvinningsbarhet: Ecophons absorbenter är tillverkade av 100 procent återvinningsbar glasull. Med SoundCircularity är det enkelt att samla in och återvinna överblivet material

Läs mer om SoundCircularity och hur Ecophon arbetar för en hållbar och cirkulär byggbransch här.

För ytterligare information:
Erika Edlund, TL Teknisk support
Tel: 042-179801
E-post: erika.edlund@ecophon.se

Ecophon utvecklar, tillverkar och marknadsför akustikprodukter och system som bidrar till en bra arbetsmiljö och till människors välbefinnande och prestationsförmåga. Ecophon har verksamhet i 14 länder, representanter i ytterligare 30 länder världen över och cirka 800 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Hyllinge utanför Helsingborg. Ecophon ingår i Saint-Gobain koncernen. Ecophon är en stolt sponsor av the International Year of Sound 2020–2021, ett globalt initiativ som belyser betydelsen av ljud och hur det påverkar våra dagliga liv.

Ämnen

Kategorier


Ecophon är världsledande leverantör av akustiklösningar såsom ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Bolagets affärsidé äratt skapa en god ljudmiljö för människor och därmed bidra till en god arbetsmiljö och välbefinnande. Ecophon ingår i Saint Gobain-koncernen som är en världsledare inom funktionella byggmaterial. Ecophons huvudkontor ligger i Hyllinge utanför Helsingborg.

Kontakter

Marie Clint

Marie Clint

Presskontakt Marknadschef 042-179756

Relaterat innehåll

Världsledande leverantör av akustiklösningar

Ecophon är världsledande leverantör av akustiklösningar såsom ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Bolagets affärsidé är att skapa en god ljudmiljö för människor och därmed bidra till en god arbetsmiljö och välbefinnande. Ecophon ingår i Saint Gobain-koncernen som är en världsledare inom funktionella byggmaterial. Ecophons huvudkontor ligger i Hyllinge utanför Helsingborg.

Ecophon
Box 500
26061 Hyllinge
Sweden