Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Experter: “Det finns inga ursäkter för skadligt buller på sjukhus”

Genom att förbättra ljudmiljön i öppna kontorsmiljöer är det möjligt att minska kognitiv stress med 11 procent och upplevda störningar med 16 procent. Det är de huvudsakliga resultaten från en studie genomförd av Stressinstitutet i Stockholm och Ecophon, en leverantör av akustiklösningar. Experter ser inte längre några ursäkter för skadligt buller på sjukhus.

I Stressinstitutets studie användes en ”cross-over design”, där två kontrollgrupper bestående av kontorsarbetare fick arbeta på två olika våningsplan i verklig arbetsmiljö, med skilda akustiska förutsättningar. Golvet var detsamma på båda våningsplanen men undertaken ändrades. De förändringar i den akustiska miljön som gjordes visade på skillnader i upplevda störningar och bullernivåer mellan de två våningsplanen.

– Studien visar att det är möjligt att minska stress och upplevda störningar genom att göra bra val vad gäller rumsakustik. Resultaten visar tydligt på fördelarna med en förbättrad ljudmiljö, säger Aram Seddigh,doktor i psykologi och ansvarig för studien, Stockholms universitet.

– Det här är en viktig studie eftersom vi vet att stressrelaterade hälsoproblem är en stor och kostsam utmaning i Sverige. Det vi lärt oss genom studien kan också tillämpas inom sjukvården. Vår långa erfarenhet säger oss att mycket mer kan göras för att säkerställa att patienter och personal ska ha möjlighet att få och ge vård i en bra ljudmiljö, säger Johan Gross,affärsutvecklare inom området kontor på Ecophon.

Enligt Ecophons konceptutvecklare av vårdmiljöer Maria Quinn, som även är legitimerad sjuksköterska, är en vanlig missuppfattning i samband med design av inomhusmiljön på sjukhus och vårdinrättningar som intensivvårdsenheter, operationssalar och laboratorier att alla ytor måste vara hårda för att möta kraven på hygien. Sådana ytor reflekterar lätt ljud vilket är en stor källa till problemet dålig ljudmiljö.

– Landstingen kommer att behöva göra stora investeringar framöver. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting planerar landstingen och de landstingsägda bolagen investeringar på drygt 160 miljarder kr under åren 2017–2020. Vi som tillhandahåller akustikprodukter och system som är möjliga att rengöra och desinficera har ett ansvar att öka medvetenheten om de negativa hälsoeffekterna av buller, och att föreslå lösningar som är både kostnadseffektiva och lätta att implementera. Det finns egentligen ingen ursäkt för skadliga ljudmiljöer på sjukhus, säger Maria Quinn, Ecophon.

För mer information (endast press):

Maria Quinn, konceptutvecklare av vårdmiljöer, Ecophon

Tel: 0765-366657
E-post: maria.quinn@ecophon.se

Stressforskningsinstitutet är ett nationellt kunskapscenter med fokus på stressreaktioner, sömn och hälsa. Stressforskningsinstitutet är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

Ecophon utvecklar, tillverkar och marknadsför akustiksystem som bidrar till en bra arbetsmiljö och till människors välbefinnande och prestationsförmåga. Ecophon har verksamhet i 14 länder och representanter i ytterligare 30 länder världen över. Företaget har cirka 800 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Hyllinge utanför Helsingborg. Ecophon ingår i Saint-Gobain koncernen. 

Ämnen

Kategorier


Ecophon är världsledande leverantör av akustiklösningar såsom ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Bolagets affärsidé äratt skapa en god ljudmiljö för människor och därmed bidra till en god arbetsmiljö och välbefinnande. Ecophon ingår i Saint Gobain-koncernen som är en världsledare inom funktionella byggmaterial. Ecophons huvudkontor ligger i Hyllinge utanför Helsingborg.

Presskontakt

Maria Quinn

Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdlokaler 042-17 98 37

Världsledande leverantör av akustiklösningar

Ecophon är världsledande leverantör av akustiklösningar såsom ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Bolagets affärsidé är att skapa en god ljudmiljö för människor och därmed bidra till en god arbetsmiljö och välbefinnande. Ecophon ingår i Saint Gobain-koncernen som är en världsledare inom funktionella byggmaterial. Ecophons huvudkontor ligger i Hyllinge utanför Helsingborg.

Ecophon
Box 500
26061 Hyllinge