Gå direkt till innehåll
Ny Sifoundersökning: Bra ljudmiljö ökar produktiviteten på kontoret

Pressmeddelande -

Ny Sifoundersökning: Bra ljudmiljö ökar produktiviteten på kontoret

Svenska kontorsarbetare är mer produktiva på kontoret än hemma, särskilt om kontoret har en god ljudmiljö. Det visar en ny Sifoundersökning ställd till svenska kontorsarbetare. Resultaten stämmer väl överens med forskning som visar att en förbättrad ljudmiljö ökar produktiviteten på kontoret.

Fyra av tio kontorsarbetare störs av kollegornas småprat och enbart hälften är nöjda med sin arbetsgivares insatser för att förebygga oljud på kontoret.

– Kontor kräver en god ljudmiljö. Det handlar om medarbetarnas välbefinnande, hälsa och möjligheter att vara produktiva. Det är ett arbetsmiljöansvar som ligger på arbetsgivarna, säger Martin Lindholm, marknadschef på Ecophon.

De flesta kontorsarbetare som deltog i enkäten anser sig vara mer produktiva på kontoret än hemma. Nästan varannan (44 %) ser sig som mer produktiva på kontoret, medan var fjärde (24 %) anser att de är mer produktiva hemma.

Kontorets ljudmiljö spelar stor roll. Är du nöjd med ljudmiljön på kontoret är du nästan dubbelt så benägen att se dig som mer produktiv på kontoret (49 %), jämfört med om du är missnöjd med ljudmiljön (28%).

Unga kontorsarbetare (20–34 år) anser sig i högre grad vara mer produktiva på kontoret än hemma (54 %), jämfört med äldre kontorsarbetare. Detta gäller särskilt unga män (61 %), men också unga kvinnor (46 %).

I undersökningar från pandemins första månader ansåg sig fler vara mer effektiva hemma. Då spekulerades det om att trenden gick mot permanent hemarbete. Men enkäten visar att endast en av tjugo svenskar nu vill arbeta hemifrån på heltid efter coronakrisen.

– Nu, nästan ett år in i pandemin, har många tröttnat på hemarbete. Vi tror att trenden är mot flexibelt hybridhemarbete, där kontorsarbetaren får välja var arbetet utförs, beroende på vilket arbete som ska utföras, säger Martin Lindholm, marknadschef på Ecophon.

Enkätundersökningens resultat överensstämmer med forskning från Stressforskningsinstitutet om ljudmiljöns påverkan på stress och produktivitet på kontoret. En god ljudmiljö minskar kognitiv stress med 11 procent och en minskning av störande moment med 16 procent. Brittisk forskning från 2020 visar att oljud på arbetsplatsen minskar produktiviteten med sex procent.

Om undersökningen

Enkätundersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av akustikföretaget Ecophon under perioden 5–7 oktober 2020. Totalt 1001 kontorsarbetare besvarade frågor om hemarbete, kontor och oro för Covid-19. En kort sammanfattning av enkätundersökningens resultat kan läsas här.

  • Nästan varannan kontorsarbetare (44%) anser att de är mest produktiva på kontoret. Betydligt färre, nära var fjärde kontorsarbetare (24 %), anser att de är mer produktiva hemma.20 procent av stockholmare är mycket eller ganska oroliga för covid-19 på kontoret, jämfört med 10 procent i Västra Götaland och Halland och 6 procent i Småland, Öland och Gotland.
  • Andra personers småprat är det ljud kontorsarbetare stör sig mest på. Hela 42 % anser att småpratet stör mest när det gäller ljudmiljön på arbetsplatsen. Endast var tjugonde kontorsarbetare (5 %) vill jobba hemma heltid efter krisen.
  • Kontorsarbetare vill arbeta där de är mest produktiva. De som är mer produktiva på kontoret är fyra gånger så benägna att vilja jobba heltid på kontoret efter coronakrisen (40 %), jämfört med de som är mest produktiva hemma (11 %).
  • Kontorsarbetare vill arbeta där ljudmiljön är bra. De som är nöjda med ljudmiljön på kontoret är mer benägna att vilja jobba heltid på kontoret efter coronakrisen (26 %), jämfört med de som är missnöjda (15 %).
  • Kontorsarbetare är produktiva där ljudmiljön är bra. Av de som är nöjda med ljudmiljön på kontoret är hälften (49 %) också mer produktiva på kontoret. Av kontorsarbetare som är missnöjda med ljudmiljön är ungefär en av fyra (28 %) mer produktiva på kontoret.
  • Endast var tjugonde kontorsarbetare (5 %) vill jobba hemma heltid efter coronakrisen.

Var är du mest produktiv: hemma eller på kontoret?


För ytterligare information:

Martin Lindholm, Marknadschef Ecophon

+46 42-179897

E-post: martin.lindholm@ecophon.se

Ecophon utvecklar, tillverkar och marknadsför akustikprodukter och system som bidrar till en bra arbetsmiljö och till människors välbefinnande och prestationsförmåga. Ecophon har verksamhet i 14 länder, representanter i ytterligare 30 länder världen över och cirka 800 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Hyllinge utanför Helsingborg. Ecophon ingår i Saint-Gobain koncernen. Ecophon är en stolt sponsor av the International Year of Sound 2020–2021, ett globalt initiativ som belyser betydelsen av ljud och hur det påverkar våra dagliga liv.

Ämnen

Kategorier


Ecophon är världsledande leverantör av akustiklösningar såsom ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Bolagets affärsidé äratt skapa en god ljudmiljö för människor och därmed bidra till en god arbetsmiljö och välbefinnande. Ecophon ingår i Saint Gobain-koncernen som är en världsledare inom funktionella byggmaterial. Ecophons huvudkontor ligger i Hyllinge utanför Helsingborg.

Presskontakt

Martin Lindholm

Martin Lindholm

Marknadschef 042 179897

Världsledande leverantör av akustiklösningar

Ecophon är världsledande leverantör av akustiklösningar såsom ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Bolagets affärsidé är att skapa en god ljudmiljö för människor och därmed bidra till en god arbetsmiljö och välbefinnande. Ecophon ingår i Saint Gobain-koncernen som är en världsledare inom funktionella byggmaterial. Ecophons huvudkontor ligger i Hyllinge utanför Helsingborg.

Ecophon
Box 500
26061 Hyllinge