Gå direkt till innehåll
Fotograf Hugo de Jong
Fotograf Hugo de Jong

Pressmeddelande -

Ny Sifoundersökning: Högljudda kontor påskyndar hemarbetstrenden

Endast fem procent av svenska kontorsarbetare vill fortsätta arbeta hemifrån på heltid efter coronakrisen, men mer än två av tre vill arbeta från hemmet under delar av arbetsveckan. De som är missnöjda med kontorets ljudmiljö vill i större utsträckning arbeta hemifrån. Det visar en ny Sifoundersökning ställd till svenska kontorsarbetare.

Endast en av fyra kontorsarbetare vill jobba heltid på kontoret när coronakrisen är över. De flesta, två tredjedelar, vill arbeta hemifrån delar av veckan. Endast en av 20 (5%) vill jobba hemifrån på heltid.

– Under krisen har många ifrågasatt behovet av stora kontor, då arbete hemifrån ofta fungerar. Vår undersökning visar dock att nästan alla fortfarande vill ha ett kontor att gå till, särskilt om ljudmiljön på kontoret är bra, säger Martin Lindholm, marknadschef på Ecophon.

Olika grupper vill i olika grad arbeta hemifrån. Störst skillnad är inte mellan kvinnor och män, eller stadsbor och landsbygd. Störst är skillnaden mellan de som har en bra och dålig ljudmiljö på kontoret. Fyra av tio kontorsarbetare som är nöjda med sin arbetsgivares insatser för att förebygga oljud vill arbeta heltid på kontoret efter coronakrisen. Bland de som är missnöjda vill mindre än hälften så många, 17%, jobba heltid på kontoret efter krisen. Endast hälften av kontorsarbetarna är i dag nöjda med sin arbetsgivares insatser att förbygga oljud på kontoret.

– Sambandet mellan god ljudmiljö och attraktivt kontor är starkt. Ledare som månar om medarbetarna och fastighetsägare som vill behålla sina hyresgäster bör därför agera för att förbättra kontorens ljudmiljö, säger Martin Lindholm, marknadschef på Ecophon.

Fler män än kvinnor vill arbeta heltid på kontoret (27 respektive 20%). Kontorsarbetare i Värmland, Dalarna och Gävleborg vill i dubbelt så hög grad arbeta heltid på kontoret efter coronakrisen, jämfört med stockholmare (36 respektive 18%).

Om undersökningen

Enkätundersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av akustikföretaget Ecophon under perioden 5–7 oktober 2020. Totalt 1001 kontorsarbetare besvarade frågor om hemarbete, kontor och oro för Covid-19. En kort sammanfattning av enkätundersökningens resultat kan läsas här.

  • Var fjärde kontorsarbetare vill inte alls jobba hemifrån efter coronakrisen
  • Nästan två av tre vill jobba på kontoret minst tre dagar i veckan efter coronakrisen
  • Endast var tjugonde kontorsarbetare (5 %) vill jobba hemma heltid efter krisen
  • Vi vill arbeta där ljudmiljön är bra. Personer som är nöjda med ljudmiljön på kontoret vill oftare jobba heltid på kontoret efter coronakrisen (26 %), jämfört med de som är missnöjda (15 %)
  • Vi är produktiva där ljudmiljön är bra. Av de som är nöjda med ljudmiljön på kontoret är hälften (49 %) också mer produktiva på kontoret. Av kontorsarbetare som är missnöjda med ljudmiljön är ungefär en av fyra (28 %) mer produktiva på kontoret

    Om du fick välja, hur mycket skulle du arbeta från kontoret efter coronakrisen?

För ytterligare information:

Martin Lindholm, Marknadschef Ecophon

+46 42-179897

E-post: martin.lindholm@ecophon.se

Ecophon utvecklar, tillverkar och marknadsför akustikprodukter och system som bidrar till en bra arbetsmiljö och till människors välbefinnande och prestationsförmåga. Ecophon har verksamhet i 14 länder, representanter i ytterligare 30 länder världen över och cirka 800 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Hyllinge utanför Helsingborg. Ecophon ingår i Saint-Gobain koncernen. Ecophon är en stolt sponsor av the International Year of Sound 2020–2021, ett globalt initiativ som belyser betydelsen av ljud och hur det påverkar våra dagliga liv.Ämnen

Kategorier


Ecophon är världsledande leverantör av akustiklösningar såsom ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Bolagets affärsidé äratt skapa en god ljudmiljö för människor och därmed bidra till en god arbetsmiljö och välbefinnande. Ecophon ingår i Saint Gobain-koncernen som är en världsledare inom funktionella byggmaterial. Ecophons huvudkontor ligger i Hyllinge utanför Helsingborg.

Presskontakt

Marie Clint

Marie Clint

Presskontakt Marknadschef 042-179756

Världsledande leverantör av akustiklösningar

Ecophon är världsledande leverantör av akustiklösningar såsom ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Bolagets affärsidé är att skapa en god ljudmiljö för människor och därmed bidra till en god arbetsmiljö och välbefinnande. Ecophon ingår i Saint Gobain-koncernen som är en världsledare inom funktionella byggmaterial. Ecophons huvudkontor ligger i Hyllinge utanför Helsingborg.

Ecophon
Box 500
26061 Hyllinge
Sweden