Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny Sifoundersökning: Stockholmare mest oroliga för covid-19 på kontoret

Stockholmare är mer oroliga än andra för covid-19 på kontoret och vill i högre utsträckning arbeta hemifrån även efter coronakrisen. Det visar en ny Sifoundersökning ställd till svenska kontorsarbetare. Var femte stockholmare är mycket eller ganska orolig för att vara på kontoret av hälsoskäl, på grund av covid-19.

Drygt hälften av svenska kontorsarbetare känner en viss oro för covid-19 på kontoret. Stockholmare är mest oroade, en av fem kontorsarbetare i Stockholm är ganska eller mycket orolig för covid-19 på kontoret, jämfört med en av tio i Halland och Västra Götaland. Jämför man med Småland, Gotland och Öland är tre gånger fler stockholmare ganska eller mycket oroliga.

Stockholmare är samtidigt mest benägna att vilja jobba hemifrån hela eller delar av veckan efter pandemin. Stockholmare är hälften så benägna att vilja jobba heltid på kontoret (18%) jämfört med exempelvis folk i Värmland, Dalarna och Gävleborg.

Resultaten indikerar att oro för covid-19 på kontoret bidrar till den generella trenden mot mer hemarbete och krympande kontor i spåren av coronapandemin.

- Vi hoppas att arbetsgivare tar medarbetarnas oro på allvar och väljer att inte krympa kontoret, även om de har chansen. Trånga kontor är sällan säkra kontor ur smittsynpunkt, säger Martin Lindholm, marknadschef på Ecophon.

Om undersökningen

Enkätundersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av akustikföretaget Ecophon under perioden 5–7 oktober 2020. Totalt 1001 kontorsarbetare besvarade frågor om hemarbete, kontorsmiljö och oro för covid-19. En kort sammanfattning av enkätundersökningens resultat kan läsas här.

  • Hälften av kontorsarbetarna (47%) är inte alls oroliga för covid-19 på kontoret.

  • 20 procent av stockholmare är mycket eller ganska oroliga för covid-19 på kontoret, jämfört med 10 procent i Västra Götaland och Halland och 6 procent i Småland, Öland och Gotland.
  • Var fjärde kontorsarbetare (24%) vill inte alls jobba hemifrån efter coronakrisen.
  • Endast var tjugonde kontorsarbetare (5 %) vill jobba hemma heltid efter krisen.
  • Stockholmare är minst benägna att vilja jobba heltid på kontoret efter coronakrisen (endast 18 %). I Norra Mellansverige (Värmland, Dalarna och Gävleborg) vill dubbelt så stor andel jobba heltid på kontoret (36 %).

För mer information, kontakta:

Martin Lindholm, marknadschef Ecophon

Tel: +46 42-179897
E-post: martin.lindholm@ecophon.se

Ecophon utvecklar, tillverkar och marknadsför akustikprodukter och system som bidrar till en bra arbetsmiljö och till människors välbefinnande och prestationsförmåga. Ecophon har verksamhet i 14 länder, representanter i ytterligare 30 länder världen över och cirka 800 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Hyllinge utanför Helsingborg. Ecophon ingår i Saint-Gobain koncernen. Ecophon är en stolt sponsor av the International Year of Sound 2020–2021, ett globalt initiativ som belyser betydelsen av ljud och hur det påverkar våra dagliga liv.

Ämnen

Kategorier


Ecophon är världsledande leverantör av akustiklösningar såsom ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Bolagets affärsidé äratt skapa en god ljudmiljö för människor och därmed bidra till en god arbetsmiljö och välbefinnande. Ecophon ingår i Saint Gobain-koncernen som är en världsledare inom funktionella byggmaterial. Ecophons huvudkontor ligger i Hyllinge utanför Helsingborg.

Presskontakt

Marie Clint

Marie Clint

Presskontakt Marknadschef 042-179756

Världsledande leverantör av akustiklösningar

Ecophon är världsledande leverantör av akustiklösningar såsom ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Bolagets affärsidé är att skapa en god ljudmiljö för människor och därmed bidra till en god arbetsmiljö och välbefinnande. Ecophon ingår i Saint Gobain-koncernen som är en världsledare inom funktionella byggmaterial. Ecophons huvudkontor ligger i Hyllinge utanför Helsingborg.

Ecophon
Box 500
26061 Hyllinge
Sweden