Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny studie: Sjukhuspersonal störs av buller

En nyligen genomförd studie visar att 97 procent av sjukvårdspersonalen ibland störs av buller. Studien som genomförts av DTU, Danmarks Tekniske Universitet, är ytterligare ett bidrag till den växande forskning som visar på att dålig akustik är ett stort problem i många lokaler där hälso- och sjukvård bedrivs.

– Tyvärr bekräftar den här studien ett redan känt problem i Sverige, nämligen att hälso- och sjukvårdspersonal alltför ofta tvingas arbeta i bullriga miljöer som kan vara skadliga för deras välbefinnande. Det är väl belagt i forskning att buller kan orsaka allvarliga hälsoproblem, som försämrad sömn, ökad stress och förhöjd hjärtfrekvens, säger Maria Quinn, Konceptutvecklare Vårdmiljö och legitimerad Sjuksköterska, Ecophon.

Studien visar också att den akustiska arbetsmiljön på de utvalda sjukhusen förhindrar upp till 50 procent av personalen att ibland uppfatta vad patienter och kollegor sagt.

– Tyvärr störs man väldigt mycket när man jobbar, inte minst med det administrativa. Hade man bara fått sitta och jobba koncentrerat utan störande ljud, så hade allt gått betydligt snabbare. Till slut säger kroppen ifrån, säger Liselott Gross, Sjuksköterska i Lomma Kommun.

I Sverige finns det enligt Sveriges Kommuner och Landsting ungefär 276 000 anställda i regionerna, varav en stor andel är hälso- och sjukvårdspersonal. Det potentiellt skadliga bullret som vissa av dem regelbundet upplever kan ofta minskas.

– Utifrån vår femtioåriga erfarenhet av att tillhandahålla akustiklösningar och produkter samarbetar vi aktivt med forskare och hälso- och sjukvårdspersonal för att få en bättre förståelse för hur vi kan skapa bättre förutsättningar. Kostnaden för bullerrelaterade hälsoproblem på sjukhus och i andra lokaler där sjukvård bedrivs kan vara omfattande, särskilt i jämförelse med de relativt begränsade kostnader som lösningar som säkerställer en god akustik, till exempel absorberande undertak och väggprodukter, innebär säger Maria Quinn, Konceptutvecklare Vårdmiljö och legitimerad Sjuksköterska, Ecophon.

För mer information (endast press):

Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdmiljö, Ecophon

Tel: 0765-366657
E-post:maria.quinn@ecophon.se

Ämnen

Kategorier


Ecophon är världsledande leverantör av akustiklösningar såsom ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Bolagets affärsidé äratt skapa en god ljudmiljö för människor och därmed bidra till en god arbetsmiljö och välbefinnande. Ecophon ingår i Saint Gobain-koncernen som är en världsledare inom funktionella byggmaterial. Ecophons huvudkontor ligger i Hyllinge utanför Helsingborg.

Presskontakt

Maria Quinn

Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdlokaler 042-17 98 37

Världsledande leverantör av akustiklösningar

Ecophon är världsledande leverantör av akustiklösningar såsom ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Bolagets affärsidé är att skapa en god ljudmiljö för människor och därmed bidra till en god arbetsmiljö och välbefinnande. Ecophon ingår i Saint Gobain-koncernen som är en världsledare inom funktionella byggmaterial. Ecophons huvudkontor ligger i Hyllinge utanför Helsingborg.

Ecophon
Box 500
26061 Hyllinge