Gå direkt till innehåll
Sinnrikt taksystem ger naturligt ljud och ljus på kontoret

Pressmeddelande -

Sinnrikt taksystem ger naturligt ljud och ljus på kontoret

Med Ecophon Soundlight Comfort Ceiling (SLC) lanserar Saint-Gobain Ecophon i samarbete Philips en helt ny typ av akustiktaksystem med inbyggd LED-armatur. Ecohon SLC är en effektiv och flexibel lösning för komfort och välbefinnande på kontoret. Med det nya akustiksystemet har ljud- och ljusmiljön i naturen flyttat in på kontoret.   

Våra sinnen är anpassade för ljud- och ljusmiljön utomhus. Vi både mår och arbetar bäst i en ljud- och ljusmiljö som liknar naturens. Ecophon Soundlight Comfort Ceiling har utformats för efterlikna naturens egen ljud- och ljusmiljö. Ecophon SLC består av ljudabsorbenter och LED-armaturer med
likvärdigt format och ytskikt. Det unika är att belysningsarmaturerna fungerar fullt ut som ljudabsorbenter. På så sätt kan hela takytan både reducera ljudutbredningen och sänka den allmänna ljudnivån på kontoret.

En naturlig ljudmiljö inomhus

Ett av de största problemen med öppna kontor är att kollegernas röster når ut för långt i lokalen. SLC systemets ljudabsorbenter är högeffektiva med ett högt så kallat Articulation Class (AC) värde, vilket innebär att undertaket har en mycket god förmåga att minska ljudutbredningen mellan arbetsplatser på kontoret. Dessutom bidrar SLC till att sänka den allmänna ljudnivån och reducerar samtidigt onaturliga ljudreflexer, vilket skapar en behagligare ljudmiljö.

Den naturliga ljusmiljön inomhus för flexibla kontor

LED-armaturerna i Soundlight Comfort Ceiling sprider ett diffust ljus som påminner om det energigivande naturliga dagsljuset. De stora ljusytorna minimerar bländning och skarpa kontraster, vilket bidrar till en behaglig arbetsmiljö. Systemet erbjuder dessutom allmän- och arbetsbelysning i en och samma lösning, vilket gör det extra flexibelt för ommöbleringar av kontoret. I lösningen ingår även sensorer och kontroller som gör det möjligt att ändra belysningens nivåer beroende på dagsljus och närvaro på kontoret. Detta bidrar till minskad energiförbrukning och sänker elkostnaderna.

För mer information:  
www.ecophon.se, www.soundlightcomfort.com eller kontakta
Michael Thornblad, Marknadschef Ecophon, telefon: +46 42 17 98 06 (även mobil)

Fakta om Ecophon Soundlight Comfort Ceiling (SLC)

Soundlight Comfort Ceiling Tiles

De 40 mm tjocka Klass A ljudabsorbenterna är tillverkade av 3 RD Technology glasull som är baserad på returglas och växtbaserat bindemedel. De sänker ljudnivån och minskar ljudutbredningen enligt artikulationsklass, AC-värde > 200.

Soundlight Comfort Ceiling LED-Tiles

LED-armaturen fungerar även som ljudabsorbenter. De uppfyller artikulationsklass AC = 200 vilket bidrar till minskad ljudutbredning.

Connect bärverk

Ljudabsorbenter och LED-armaturer är anpassade för montage i ett Connect bärverk vilket innebär snabb och säker installation.

Philips Lighting är ledande inom belysningslösningar både för företags- och konsumentmarknaden. Philips Lighting erbjuder lösningar som förändrar hur belysningen används för att förbättra människors upplevelse där de bor och arbetar.

Soundlight Comfort Ceiling är resultatet av nära samarbete och partnerskap mellan Philips och Ecophon; två företag för vilka miljön och välbefinnande är hjärtat i allt de gör.

Ämnen

Kategorier


Ecophon är världsledande leverantör av akustiklösningar såsom ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Bolagets affärsidé är att skapa en god ljudmiljö för människor och därmed bidra till en god arbetsmiljö och välbefinnande. Ecophon ingår i Saint Gobain-koncernen som är en världsledare inom funktionella byggmaterial. Ecophons huvudkontor ligger i Hyllinge utanför Helsingborg.

Presskontakt

Marie Clint

Marie Clint

Presskontakt Marknadschef 0765-366556

Världsledande leverantör av akustiklösningar

Ecophon är världsledande leverantör av akustiklösningar såsom ljudabsorberande undertak och väggabsorbenter. Bolagets affärsidé är att skapa en god ljudmiljö för människor och därmed bidra till en god arbetsmiljö och välbefinnande. Ecophon ingår i Saint Gobain-koncernen som är en världsledare inom funktionella byggmaterial. Ecophons huvudkontor ligger i Hyllinge utanför Helsingborg.

Ecophon
Box 500
26061 Hyllinge