Pressmeddelande -

EcoRub: Nyemissionen genomförd

(AktieTorget: EcoRub AB)

2010-05-17

Nyemissionen i EcoRub AB (publ) är nu genomförd. 695 700 B-aktier tecknades och EcoRub tillförs därmed 3 478 500 kronor före emissionskostnader. Genom emissionen tillförs EcoRub drygt 150 nya ägare och antalet aktieägare i bolaget uppgår till cirka 200 stycken.

Aktier och aktiekapital:
När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att uppgå till 4 618 700 aktier fördelat på 3 618 700 B-aktier och 1 000 000 A-aktier. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 616 545 kronor.

Listning på AktieTorget:
Första handelsdag på AktieTorget är beräknad till den 11 juni 2010. Handelsbeteckningen kommer att vara ECO. En handelspost kommer att uppgå till en (1) B-aktie.

VD Åke Paulsson kommenterar:
"Genom nyemissionen tillförs vi investeringskapital för uppförande av en pilotskaleanläggning för produktion av formsprutningspellets med återvunnet gummi och återvunnen plast som råvara. Vi kommer också att investera i ett laboratorium. Nu ska vi fokusera på att få fram material till våra kunder och påbörja försäljningen av formsprutningspellets."

Åke Paulsson, VD EcoRub AB (publ)

EcoRub i korthet:
EcoRubs affärsidé är att tillverka och sälja miljöriktiga samt tekniskt och prismässigt konkurrenskraftiga produkter baserade på återvunnet gummi och återvunnen plast.

För ytterligare information kontakta:
Åke Paulsson, EcoRub AB (publ)
ake@ecorub.se, 0911- 766 21

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • nyemission

Regioner

  • Piteå

Kontakter

Åke Paulsson

Presskontakt VD 0911-766 21