Pressmeddelande -

EcoRub: Status för pågående diskussioner med Kuusakoski OY

(AktieTorget: EcoRub AB)

I pressmeddelande 2011-10-04 meddelade EcoRub AB (publ) att tiden för företrädesemissionen förlängdes till 19 oktober med anledning av pågående diskussioner med finska företag om en investering i en produktionsanläggning för gummiduk i Finland. Under vecka 41 tillträdde en ny VD i det finska återvinningsföretaget Kuusakoski OY vilket innebär att de pågående diskussionerna kommer att slutföras efter teckningstidens utgång.

Åke Paulsson kommenterar:

"Vi upplever att intresset fortfarande är starkt men som ny VD behöver Petri Halonen tid att sätta sig in i de samarbetsdiskussioner vi för. En etablering av EcoRubs produktionsanläggning i Finland har potential att ge Kuusakoski OY en markant förbättrad lönsamhet då Kuusakoski OY skulle få avsalu för gummipulver från bildäck på en överskottsmarknad. EcoRub får i sin tur möjlighet att tidigarelägga sina planer på en produktionsanläggning för gummiduk.

EcoRubs etablering är planerad att ske på samma ort som den planerade fragmenteringen av bildäck och industrilokaler finns tillgängliga för båda etableringarna. En detaljerad etableringsplan är under utarbetande och bedöms vara klar nästa vecka."

För ytterligare information:

Åke Paulsson VD, EcoRub AB (publ) Tel: 0911-766 21

 

EcoRub AB (publ):

EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Ämnen

  • Partnerskap, samarbeten

Regioner

  • Piteå

Presskontakt

Åke Paulsson

Presskontakt VD 0911-766 21