Pressmeddelande -

Ny världskongress mot barnsexhandel

Den 25-28 november mobiliseras världens regeringar för att motverka barnsexhandel. Tillsammans med representanter för FN-organ, frivilligorganisationer och ledande experter träffas regeringsdelegater i Rio för att återigen ta upp kampen mot barnpornografi, barnsexturism och människohandel med barn för sexuella ändamål. Som värd för den tredje Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn står brasilianska regeringen. Sverige representeras av socialminister Göran Hägglund.

Till bakgrund av gårdagens rapport av Christian Diesen och Eva Diesen vid Juridiska Institutionen, Stockholms Universitet, är Världskongressen extra viktig. Rapporten visar på hur rättsväsendet slentrianmässigt lägger ner ärenden om sexualbrott mot barn utomlands och hur det i praktiken råder straffrihet för svenska barnsexturister (läs mer på www.ecpat.se eller www.ecpat.se/blogg).

- Världskongressen är ett utmärkt tillfälle för regeringen och Göran Hägglund att ta kontakter med andra regeringsrepresentanter för att diskutera samarbete mot barnsexturism. Internationella kontakter kan vara helt avgörande för att stoppa svenska förövare, säger Helena Karlén, generalsekreterare, ECPAT Sverige.

- Världskongressen är det i särklass viktigaste internationella forumet för arbetet mot barnsexhandel, fortsätter Helena Karlén.

Det är tredje gången en sådan världskongress hålls där den första genomfördes i Stockholm 1996. Ett resultat av världskongresserna är regeringens Nationella handlingsplan mot kommersiell sexuell exploatering av barn, som senast uppdaterades i december förra året. Under kongressen kommer ECPAT Sverige att hålla fem workshops.

Slutdeklarationen från Världskongressen blir vägledande för hur världens regeringar ska arbeta mot brottsområdet. Kongressen beräknas samla runt 3000 deltagare, varav 150 regeringsrepresentanter och statsöverhuvuden. Vidare deltar såväl ECPAT International som ECPAT Sverige, Unicef och ett stort antal andra organisationer.


För mer information:
David Lagerlöf, pressekreterare ECPAT Sverige, 08-611 99 34/070-742 25 27.
Helena Karlén, generalsekreterare ECPAT Sverige, 08-611 99 34/070-548 45 64.

Löpande information och pressackreditering erhålles genom pressrummet på www.iiicongressomundial.net.


Tidigare världskongresser

Första Världskongressen

Den 23-27 augusti 1996 hölls den första Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn (barnsexhandel) i Stockholm. Representanter för 122 av världens regeringar, FN-organ och närmare 100 frivilligorganisationer samt experter inom olika områden deltog. Initiativtagare till kongressen var ECPAT och som värd stod svenska regeringen.

Samtliga deltagande stater skrev under "Stockholm Declaration and Agenda for Action" och förband sig därigenom att förbjuda all form av sexuell exploatering av barn, bestraffa förövare samt skydda offren. Enligt aktionsplanen skulle det senast år 2000 finnas nationella handlingsprogram med bestämda mål och tidsramar.

Andra Världskongressen

Den andra Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn ägde rum i Yokohama den 17-20 december 2001. Förutom 136 av världens regeringar fanns 3 050 deltagare på plats i Yokohama, Japan. Den svenska regeringsdelegationen leddes av barnminister Ingela Thalén. Drottning Silvia och den japanska prinsessan Takamado bidrog med öppningsanföranden. Kongressen bekräftade åtagandena från första Världskongressen. Idag har 161 länder skrivit under "Stockholm Declaration and Agenda for Action".

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • barnsexhandel

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar för en värld fri från sexuell exploatering av barn. ECPAT arbetar med påverkan, information, programverksamhet och samverkan med myndigheter och näringsliv där det gör störst skillnad. ECPAT Sverige ingår i ett globalt ECPAT-nätverk med 109 organisationer i 96 länder.

Läs mer på www.ecpat.se eller www.ecpat.se/blogg.
Följ ECPAT Sverige på Facebook och Twitter.
ECPAT International: www.ecpat.org.

Kontakter

Fredrika Fredmark

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig 072- 389 56 24