Pressmeddelande -

SVAR PÅ PALESTINSKA KONSTNÄRERS UPPROP

Vi konstnärer, musiker, författare, regissörer och skådespelare, stödjer våra palestinska kollegors upprop och kräver att Israel slutar med alla militära attacker på̊ Gaza, slutar vräka palestinska familjer från sina hem i stadsdelen Sheikh Jarrah i Jerusalem och slutar våldföra sig på̊ muslimer och kristna som besöker sina heliga platser i Jerusalem. Vi uppmanar våra politiker att aktivt agera emot Israels våldshandlingar mot de palestinier som kräver demokratiska rättigheter. Till slut uppmanar vi vår publik att bojkotta alla israeliska produkter.

MUSIK
Amanda Werne
Anita Ahlerup
Anna Ottertun
Bernt Andersson
Dan Greider
David Bäck
Erik Backlund
Eva Nykvist
Falu Fredskör
George Totari
Gösta Zachrisson
Hanna Cinthio
Helal Daraghma
Helena Fornegård
Jimi T Saint
Josefin Finér
Kajsa Grytt
Lamine Cissokho
Lars Englund
Leon Falk
Lisbeth Nowotny
Mai Ruby
Marianne Holmboe
Marie Hellström
Mats Lundälv
Marit Bergman
Michael Krönlein
Mikael Katzeff
Mikael Wiehe
Mårten Promoe Edh
Moa Jonsson
Naomi Pilgrim
Niels Nankler
Nikke Ström
Osama Derbas
Patho Goga
Pedro Oyarzun
Lars Carlsson
Lars Englund
Pelle Rathsman
Peter Tornborg
Richard Alsadi
Saga Björklund Jönsson
Sam Vesterberg
Sara Nilsson
Stefan Abelsson
Stefan Almqvist
Stefan Engberg
Teresa Hedborg
Thomas Frank
Vic Vem
FILM OCH SCENKONST
Alma Lindé
Alejanda Goic
America Vera Zavala
Anders Duus
Anders Lönnbro
Andja Arnebäck
Anja Landgre
Bernardo Llorens
Bo Harringer
Karin Larson
Brita Papini
Carl Johan Karlson
Cecilia Nilsson
Christer Nilson
Eddie Mio Larson
Fernando Illezca
Furat Jari
Gorki Glaser-Müller
Jan-Erik Emretsson
Johanna Emanuelsson
Henrik Dahl
Janne Tavares
Jenny Jensen
Kristin Johansson-Lassbo
John Pekkari
Linus Widner
Lo Kauppi
Maj Wechselmann
Minna Wendin
Nasim Aghili
Niclas Turesson
Naida Ragimova
Maja Kekonius
Mohummed Diab
Nanna Marjo
Otto Milde
Paloma Madrid
Ramtin Parvaneh
Richard Turpin
Rikard Björk
Ruben Lopez
Samuel Ek
Sara Giese
Sofi Orem
Sofia Hagstrom
Sara Turpin
Tove Sahlin
Tove Posselt
Viktoria Folkesson
Wiveka Warenfalk
Zoë Poluch
BILDKONST
Agneta Gustavsson Ahmad Qaddura
Alem Solomon
Alicia Olivas Del pozo
Amalia Alvarex
Anna-Majje Wik
Angela Duckert
Angelica Harms
Angelica Riquelme
Anna Wignell
Barbara Häggdahl
Bertil Gustafsson
Bjorn Edvino Eriksen
Björn Halvorsen
B.T.B
Cecilia Larsson
Cecilia Parsberg
Dag Källman
Dorna Aslanzadeh
Elin Forssell
Elin Källman
Emma Ströde
Gunilla Sköld Feiler
Hanna Lindgren
Heidi Marquardt
Imad Rashdan
Johannes Samuelsson

Johanna Gustafsson-Ahlzén
Johanna Gustavsson
Jon Aagaard Gao
Juan Castillo
Karin Bähler Lavér
Kerstin Ehrnlund
Lena Selander
Lennart Göransson
Macarena Dusant
Maja Lindberg Schwaner
Marie Bondeson
Margreth Ström
Mahmoud Alsaadi
Mamoun Alshayeb
Marie-Louise Wallén Larsson
Max Gustafson
Mounir Rabhi Hallner
Nor Ajami
Maja Karlsson
Mattias Dristig
Olle Schmidt
Peter Lloyd
Peter Raners
Petra Johansson
Per Petersson
Rickard Efvergren
Roberto Norberg Peyre
Ruhani Islam
Tove Ekvall
Torsten Jurell
Rickard Efvergren
Sam Hultin
Sarai Alvarez
Sara Swanson
Sara El Ghamri
Stefan Teleman
Svante Gärdek
Tony Karlsson Savci
Ulrika Bernhardsson
LITTERATUR
Amer Sarsour
Athena Farrokhzad
Arazo Arif
Balsam Karam
Bengt Ingelstam
Fayez Hamedi
Felicia Mulinari
Gustaf Berglund
Houda El-Machharawi
Henrik Johansson
Jenny Wrangborg
Kajsa Sundin
Kristin Dahl
Mariama Jobe
Mikael Nyberg
Sara Garib
Sara Nazari
Sara Wikman
Unni Brandeby
MEDIA & KOMMUNIKATION
Anna Ardin
Ana Valdes
Johanna Wallin
Judith Kiros
Cindy Inglessis
Kajsa Ekis Ekman
Kim Alfredsson
Monic Rogberg
Nabila Abdul Fattah
Kholod Saghir
Louise Thorn
Nasrin Mohamoud
Sören Sommelius
Qais Qadri
Victoria Rixer
AKADEMI
Adrián Groglopo
Ahmad Hassan
Erling Björgvinsson
Lotta Länne
Michele Masucci
Omar Sallam
Stefan Jonsson
Tina Carlsson
Tobias Hubinette
ÖVRIGA
Ahmad Elmasri
Ahmad Fetyan
Alva Ragnarsson
Birgitta Ehlin
Bo ErlandssonBertha Pagaza Urrelo Beder
Björn Nordlöf
Elin Mosbakk
Fred Broman
Fredrik Wadman
Hild Lorentzi
Helena HeshmatPasand
Imad Abou Hatab
Isabel Hackner
Kerstin Öhrner
Khaled Badawi
Malin Euren
Nestor Verdinelli
Mohamad Arouki
Mohammed Ali
Mohammed Almawed
Paul Ingemansson
Peter Alfredsson
Rita Issa
Sara Jeresi
Sami Abu Sultan
Viveka Olofsson
Louise Thorn
Nina Bondeson
Torbjörn Björlund
Tjatte Hedlund

De palestinska konstnärernas utrop finns på https://www.palmuseum.org/call...

Kategorier

  • gaza
  • israel
  • sheikh jarrah
  • svenska författare
  • palestinska konstnärer
  • svenska konstnärer

Presskontakt

Edda Manga

Presskontakt Kontaktperson

Sri Nimpuno

Presskontakt