Arbetsmiljö - vinst för alla och kunskap om att arbeta i öppet kontor

Tid 14 September 2011 08:00 – 09:30

Plats Talentum HR:s lokaler Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

Arbetsmiljö som vinst för alla – hur då? Vi kommer visa hur vi arbetar för att stötta dig och ditt företag i ert arbete att få till stånd ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete. Våra konsulter delger sina erfarenheter och visar på en process för att stärka era chefer, ge förutsättningar för trygga och motiverade medarbetare och nå en effektivare arbetsplats, som följer lagen. Vi kommer visa vår lättillgängliga webbtjänst LättSAM som är ett stöd i ditt praktiska systematiska arbetsmiljöarbete. Att arbeta i öppet kontor Med stor erfarenhet och kunskap guidar oss Ilona Bovin på temat att arbeta i öppet kontor. Allt fler företag och organisationer väljer öppna kontorslösningar framför klassiska kontor där alla medarbetare har ett eget rum. Det krävs mycket förberedelsearbete för att en flytt till öppet kontor ska ge ett lyckat resultat och leda till att medarbetarna trivs och kan arbeta effektivt. Vad händer med människor före, under och efter en flytt och vad är viktigt att tänka på? Föreläsare: Ilona Bovin, beteendevetare och Lise-Lott Wester, HR-konsult

Kategorier

  • arbetsmiljö
  • hr
  • personalfrågor