Grundläggande praktisk arbetsrätt

Tid 17 Mars 2011 13:00 – 16:30

Plats Talentum HR:s lokaler, Mäster Samuelsgatan 56, 3 tr, Stockholm

Välkommen till en praktisk utbildning i grundläggande arbetsrätt för dig som är chef, arbetsledare med personalansvar eller för dig som arbetar med arbetsrätt i andra funktioner inom företaget. Utbildningen genomförs vid flera tillfällen under 2011. Chefer och arbetsledare måste kunna hantera regelverket på rätt sätt för att undvika kostsamma processer och felbeslut. Grundläggande praktisk arbetsrätt lär dig vad arbetsrätt innebär i praktiken, hur du går tillväga vid anställning, uppsägning och omplacering, ledighet mm. Du får en gedigen genomgång varvat med praktiska exempel på vardagliga situationer som du kan tänkas ställas inför. Till vissa avsnitt kommer relevanta AD-domar att redovisas. Utbildningens innehåll Program dag 1 -Arbetsrättens grunder – lag och avtal -Anställningsavtalet -Anställningens ingående och upphörande -Medbestämmande i arbetslivet -Kollektivavtalet -Löner och förmåner -Ledighetslagar -Praktikfall Program dag 2 -Arbetstid -Arbetsmiljö -Sjukdom och rehabilitering -Diskriminering/jämställdhet -Praktikfall Mål: Att ge deltagarna tillräckligt med kunskap och förståelse i arbetsrättens grunder för det dagliga arbetet med personalfrågor. Målgrupp: Utbildningen vänder sig till första linjens chefer i små och medelstora företag, chefer i mindre offentliga förvaltningar, personalansvariga eller för dig som arbetar med arbetsrätt i andra funktioner inom företaget. Max 20 deltagare . Kursdokumentation: Föreläsarens bilder, boken Anställningsavtalet samt Chefsstöd HR, ingår i tre månader. Utbildningstillfällen: Varje utbildningstillfälle består av två eftermiddagar med en veckas mellanrum. Fördelen med upplägget om halvdagar är att du inte missar en hel arbetsdag. Välj det utbildningstillfälle som passar dig bäst. Utbildningstillfällen Kl. 13.00-16.30 Eftermiddag Kl. 13.00-16.30 1 17 mars 24 mars 2 6 april 13 april 3 10 maj 17 maj 4 15 september 22 september 5 12 oktober 19 oktober 6 15 november 22 november I priset ingår kursdokumentation samt eftermiddagsfika. Tid: Varje utbildningstillfälle är mellan kl 13.00-16.30. Lokal: Talentum HR:s lokaler Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm Välkommen med din anmälan! www.talentumhr.se/praktiskarbetsratt

Kategorier

  • praktisk arbetsrätt
  • grundläggande arbetsrätt
  • utbildning arbetsrätt
  • arbetsrättens grunder
  • uppsägning omplacering
  • chefsutbildning