Nätverk Arbetsrätt

Tid 19 November 2010 09:00 – 12:00

Plats Talentum HR:s lokaler, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm.

Genom vårt nätverk får du ett spännande erfarenhetsutbyte och möjlighet att diskutera vardagliga problemställningar med kollegor inom ditt yrkesområde.Våra kunniga och pålästa experter ger dig kunskapspåfyllnad och nya insikter. Du får ta del av nyheter inom det arbetsrättsliga området och på det sättet håller du dig ständigt uppdaterad. Vi tror att nätverk är ett viktigt komplement för att kunna arbeta professionellt och nå hög kvalitet i arbetet. Vår tanke med nätverk är att du ska känna dig som medlem i en exklusiv krets, där det finns utrymme för dig att ta med dig egna frågeställningar för en djupare diskussion och där andra kan bidra med lösningar och inspiration. Våra nätverk leds av erfarna experter från såväl Talentum HR som externt inbjudna välrenommerade gästtalare. Till varje träff har vi ett förutbestämt aktuellt tema som utgångspunkt för vidare diskussioner. I övrigt läggs varje träff upp individuellt efter deltagarnas önskemål. Gästföreläsare är Lars Gellner.

Kategorier

  • erfarenhetsutbyte
  • kompetensutveckling
  • arbetsrätt
  • nätverk