Pressmeddelande -

Dags att modernisera ANSTÄLLNINGSSKYDDET!

Tommy Iseskog, välkänd författare och arbetsrättsexpert, har skrivit ett eget förslag till ny lag om anställning och anställningsskydd. Syftet är att skapa debatt om den nu 30 åriga lagen om anställningsskydd (LAS). Lagen skrevs ursprungligen för industrisamhället. Sedan dess har den ändrats i många avseenden, men den är långt ifrån anpassad till arbetsmarknadens villkor i dagens kunskapssamhälle. Tommy Iseskog föreslår bl.a. att det endast ska finnas en enda regel gällande tidsbegränsad anställning istället för dagens nio, att missbruk av tidsbegränsande anställningar stävjas, att uppsägning p.g.a. arbetsbrist ändras till uppsägning av verksamhetsskäl, att turordningsreglerna ändras radikalt, att anställningsskyddet vid sjukdom förtydligas och stärks och att de allra minsta arbetsgivarnas situation uppmärksammas och utrymmet för individuella överenskommelser ökas. Härtill kommer att fomaliareglerna i lagen förenklas väsentligt. - Huvudproblemet med LAS är att reglerna kring tidsbegränsade anställningar är alltför krångliga. Turordningsreglerna vid arbetsbrist fungerar också dåligt för såväl arbetsgivare som arbetstagare och för samhället i stort. Ett exempel på detta är att en total nedläggning blir "billigare" i Sverige än i de flesta andra europeiska länder, säger Tommy Iseskog. En stor majoritet av personalcheferna tycker lagen är för komplicerad I samband med lanseringen av Tommy Iseskogs nya lagförslag har förlaget Thomson Fakta gjort en undersökning om hur de personalansvariga upplever LAS. Thomson Faktas HR-panel (HR = Human Resources) bestående av 235 personer på viktiga positioner inom personalområdet i Sverige fick tycka till om den nuvarande lagen om anställningsskydd. Undersökningen visar att: Hela 64 % anser att turordningsreglerna ofta är komplicerade i praktisk tillämpning och 18 % anser att turordningsreglerna alltid är komplicerade i praktisk tillämpning. Många, 59% , anser också att reglerna kring uppsägning vid sjukdom är tveksamma. Hela 19 % anser till och med att reglerna kring uppsägning inte är ändamålsenliga alls. Läs mer om undersökningen i wordfilen nedan. - Resultatet visar tydligt att det finns ett behov av en total översyn av lagstiftningen eftersom LAS verkar ha spelat ut sin roll, säger Annica Israelsson, arbetsrättsredaktör på Thomson Fakta. Skulle du vilja träffa Tommy kommer han att finnas på plats i Thomson Faktas lokaler på Hälsingegatan 43 i Stockholm på tisdag 16/11 kl. 15-17. Fakta om Tommy Iseskog Tommy Iseskog, universitetslektor och arbetsrättsexpert, verksam inom det arbetsrättsliga området som författare, föreläsare och konsult Fakta om LAS 30 år Dags att modernisera ANSTÄLLNINGSSKYDDET! ISBN: 91-7610-249-1 Antal sidor: 219 sidor Förlag: Thomson Fakta Pris: 256 kr Finns att beställa på www.thomsonfakta.se/butik eller order@thomsonfakta.se För mer information Annica Israelsson, redaktör, 08-587 670 95, 0708-587 656 annica.israelsson@thomson.com Bilder på författaren och boken finns att få. Om Thomson Fakta Thomson Fakta (www.thomsonfakta.se) är ett informationsförlag inom den internationella informationskoncernen The Thomson Corporation. Thomson Fakta har funnits sedan 1979 och omsätter idag ca 160 miljoner kronor. Thomson Fakta är en ledande leverantör av integrerade informationslösningar och tillhandahåller information, verktyg till programvara och applikationer inom områdena juridik, skatt/ekonomi samt HR. The Thomson Corporation är noterat på börserna i New York och Toronto (NYSE, TSX:TOC).

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Edge HR hjälper företag och organisationer att arbeta effektivt och professionellt med HR-frågor. Detta gör vi genom att erbjuda webbaserade tjänster, HR-system samt seminarier och utbildningar inom HR och arbetsrätt.