Pressmeddelande -

HR-experter tror på en ökning av antalet fast anställda.

Enligt en undersökning som informationsföretaget Thomson Fakta har genomfört med 700 HR-experter uppger 34 % att antalet fast anställda kommer att öka under 2006. Det är en ökning med 10 procentenheter om man jämför med förra året då samma undersökning gjordes. Även antalet visstidsanställda/vikarier tror man att det kommer att ske en ökning i år. Jämfört med förra året, när samma undersökning gjordes, trodde 18 % att antalet visstidsanställda skulle öka. Nu är siffran 24 %. Det är en ökning med 6 procentenheter jämfört med året innan. - Detta tyder på att de som arbetar med rekrytering och nyanställning i svenska organisationer ser en tydlig förbättring av arbetsmarknadsläget, säger Linda Herbst HR-redaktör på Thomson Fakta. Det är ett gott tecken för arbetssökande och en rörlighet på arbetsmarknaden är huvudsakligen positivt för arbetsgivarna. Detta kommer samtidigt att ställa högre krav på arbetsgivarna att hitta rätt person, något som flera undersökningar visat. Med en ökad rörlighet på arbetsmarknaden blir det också viktigt att hitta metoder för att behålla kompetensen i företagen. För mer information Linda Herbst, HR-redaktör, tel: 08-587 670 17, mob: 0708-587 699 linda.herbst@thomson.com Fakta om undersökningen Undersökningen gjordes i februari 2006 i form av en webenkät. 700 stycken besvarade enkäten. 39 % personalchefer, 23% personaladministratörer, 5% VD och 33% annan befattning. Om Thomson Fakta Thomson Fakta (www.thomsonfakta.se) är ett informationsförlag inom den internationella informationskoncernen The Thomson Corporation. Thomson Fakta har funnits sedan 1979 och omsätter idag ca 160 miljoner kronor. Thomson Fakta är en ledande leverantör av integrerade informationslösningar och tillhandahåller information, verktyg till programvara och applikationer inom områdena juridik, skatt/ekonomi samt HR. The Thomson Corporation är noterat på börserna i New York och Toronto (NYSE, TSX:TOC).

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Edge HR hjälper företag och organisationer att arbeta effektivt och professionellt med HR-frågor. Detta gör vi genom att erbjuda webbaserade tjänster, HR-system samt seminarier och utbildningar inom HR och arbetsrätt.