Nyhet -

EdmoLift fortsätter vara ett topprankat företag inom CSR!

EDMOLIFT FÖRBLIR I TOPPEN BLAND SVENSKA INDUSTRIFÖRETAG INOM CSR. FÖR 5:E ÅRET I RAD HAR MAN BLIVIT GULD-RANKAD AV CSR-AGENTUREN ECOVADIS OCH ÄVEN LYCKATS FÖRNYA SITT CERTIFIKAT AV STANDARDEN FR2000:2017!

Vad vill EdmoLift uppnå genom sitt arbete med CSR?

-Vi strävar efter att EdmoLift ska vara placerat i toppen av svensk industri när det kommer till att arbeta med- och lägga vikt på CSR (Corporate Social Responsibility – Sv: ”företags sociala ansvarstagande”). Allt fler kunder väljer att göra affärer med de företag som värnar om miljön, mänskligheten och den anställdes arbetsmiljö. Det här är något som även vi har märkt av – våra kunder är mer observanta och krävande när det kommer till vår produktionsprocess, vilka material vi använder, vårt substitutionsarbete, osv. På EdmoLift har vi sedan länge varit inne på det här spåret, och byggt en väldigt stark grund för en långsiktigt hållbar organisation, säger Jan Eriksson, Kvalitets- och Miljöchef på EdmoLift.

-Att alltid försöka göra mer än vad som förväntas när det kommer till att hitta hållbara alternativ och att arbeta för att påverka miljön i så liten utsträckning som möjligt har varit vårt mål i många år. Men också att erbjuda en arbetsplats dit alla medarbetare ska känna sig välkomna, säkra, och respekterade och där alla medarbetare även ska ha möjligheten att växa och utvecklas. På EdmoLift heter vår värdegrund G-E-R och är baserad på ”Glädje, Engagemang och Respekt” – nyckelord som vi vill ska genomsyra hela vår organisation och det arbete vi utför.

Vad betyder det att EdmoLift för 5:e året i rad blivit guld-rankade av EcoVadis och förnyat sitt certifikat till FR2000:2017?

-Självklart är vi väldigt glada och stolta över det faktum att EdmoLift levererar fantastiska resultat i form av CSR och att det bevisligen gäller för alla delar av vårt företag. FR2000:2017 har tagit oss till en ny nivå där vi på ett bättre och enklare sätt kan få ut ledningssystemet i vår verksamhet och använda det som ett verktyg i det dagliga arbetet när vi nu tar vårt nästa steg mot EdmoLift 4.0.

Hur arbetar ni konkret med CSR på EdmoLift just nu?

-Vi har precis driftsatt filtreringen av tvätt- och sköljvattnet i måleriet. Tidigare släppte vi ut s.k. överflödsvatten men med den här lösningen har vi nu ett slutet system. Renheten i processvattnet kan, som leverantörerna Candor Sweden och Syntema I Arbrå sagt, ”liknas vid ett akvarium” vilket stämmer. Tidigare fick vi tömma processvattnet 3-4 gånger per år, men nu kommer vi bara behöva tömma det ca.1 gång per år. Vi har också installerat automatisk kemikaliedosering för den processen. Förut tillsattes ”tvättmedel” manuellt, nu görs det automatiskt och alltid med rätt mängd. Tvättmedlet är också nytt och vi har gått ifrån ett medel som utgjordes av järnfosfat till ett zirkoniumbaserat. Det är ett mer miljövänligt alternativ och en viktig del i vårt arbete med substitutionsprocessen, samtidigt som det är mycket säkrare för våra målningsoperatörer som inte kommer i kontakt med kemikalierna på samma sätt som tidigare, avslutar Jan Eriksson.

EcoVadis

EcoVadis är en självständig agentur inom CSR-bedömning som recenserar, betygsätter och rankar företag inom hållbarhet. Bedömningen som EcoVadis utför är en utvärdering av hur väl ett företag har integrerat principerna av CSR i verksamheten och ledningssystemet, och är baserad på en samling av erkända internationella CSR-standarder som FNs Globala Mål, ISO 26000 och GRI (Global Reporting Initiative). Av de 5000 företag som använder sig av EcoVadis är det endast 5% som uppnår guldnivån.

FR2000

FR2000 är en standard för verksamhetsledning anpassat för små och medelstora företag. Standarden inkluderar krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning till ett enda integrerat ledningssystem som även ger vägledning för socialt ansvarstagande.

Ämnen

  • Verkstadsindustri

Kategorier

  • hållbarhet
  • csr
  • edmolift
  • lyftbord
  • saxlyftbord
  • måleri
  • verkstadsindustri
  • tillverkande industri

Regioner

  • Härnösand

Presskontakt

Anders Wahlqvist

Presskontakt vd, EdmoLift AB 0611-837 85

Hans Skoog

Presskontakt Marketing Communications Manager, EdmoLift AB 0611-837 68

Mikael Fernlund

Presskontakt Försäljningschef Norden, EdmoLift AB 0611-837 61