Pressmeddelande -

EdmoLifts lyftbord blir allt grönare med avancerad energiåtervinning

– Det är nog dags att vi börjar lacka alla våra produkter i grönt, för att visa att vi tillverkar dem med så stor hänsyn till miljön som möjligt, säger Per Edmo, projektledare för energieffektivisering och delägare i EdmoLift i Härnösand, en av Europas största tillverkare av lyftbord.

Det nya måleri som EdmoLift tar i bruk i början av 2011 har en installerad effekt på ca 500kW. Utan åtgärder för energisparande skulle det öka EdmoLifts elanvändning med ca 2 GWh och elkostnaderna med ca en miljon per år. Med hjälp av värmeväxlare, energibrunnar och indelning av lokalerna i klimatzoner räknar företaget med att återvinna minst 400kW, vilket sparar in el för 800 000 kr/år – och dessutom ger samhället stora miljövinster, eftersom behovet av att bygga ut elproduktionen blir mindre.

Om företaget kan få avsättning för den överskottsvärme som produceras sommartid kan den nya investeringen till och med innebära att EdmoLift minskar sin nettoanvändning av energi, trots att företaget installerat ny energikrävande utrustning.

Så blev det när EdmoLift installerade en ny laserskärningsmaskin 2007. Före installationen av laserskäraren och utrustning för energiåtervinning använde EdmoLift 1,1 GWh per år. Efter att anläggningen trimmats in var förbrukningen nere i 0,97 GWh per år. Utan åtgärder för energiåtervinning hade företagets elanvändning ökat till ca 1,3 GWh per år.

EdmoLift har arbetat med systematiskt energisparande i över tio års tid. Resultatet är bättre arbetsmiljö, bättre ekonomi och att företagets miljöbelastning har minskat kraftigt.

Lokalerna har delats in i olika klimatzoner. Värme flyttas med hjälp av värmeväxlare från zoner med värmeöverskott till zoner med underskott. Överskottsvärme används också för att värma upp de energibrunnar där företaget hämtar upp värme ur berggrunden med hjälp av värmepumpar. Genom att lagra överskottsvärme i berget klarar värmepumparna nu att gå för fullt året runt, vilket har fördubblat deras verkningsgrad, sett över ett helt år. Reglerutrustningen är datastyrd och ansluten till Internet, så att driftläget kan övervakas och justeras kontinuerligt oavsett var ansvariga tekniker befinner sig.

– Investeringarna i energiåtervinning är extremt lönsamma, säger projektledaren Per Edmo. Återbetalningstiden ligger kring ett år. Samtidigt har vi förbättrat miljön för våra anställda och minskat vår belastning på den yttre miljön.

För mer information kontakta
Per Edmo,
telefon +46 70 590 05 24
e-post: Per.Edmo@edmolift.se

För frågor om tekniken kontakta
Stefan Nordin
telefon: +46 611 22831
e-post: nordins.el@edmolift.se

Följ arbetet med energieffektivisering på vår blogg:
www.edmolift.se/smartenergi 


Ämnen

  • Verkstadsindustri

Kategorier

  • energiåtervinning

Regioner

  • Härnösand

Företagsfakta EdmoLift AB

EdmoLift är en av Europas största tillverkare och leverantörer av saxlyftbord, pallhanteringsprodukter och hjälpmedel för manuell hantering.

Omsättning:  100 Mkr (2010)
Anställda:      54, varav 50 i Härnösand
Grundat:       1964

Läs mer om EdmoLift på www.edmolift.se

Kontakter

Anders Wahlqvist

Presskontakt vd, EdmoLift AB 0611-837 85

Hans Skoog

Presskontakt Marketing Communications Manager, EdmoLift AB 0611-837 68

Mikael Fernlund

Presskontakt Försäljningschef Norden, EdmoLift AB 0611-837 61

Relaterat innehåll