Nyhet -

Bokiosken kan ge unga jobb och bostad

Sedan 60-talet har kioskdöden svept i vågor över landet. Mellan 1991 och 2015 försvann tre kiosker i månaden. Vill vi ha det så? Med konceptet "Bokiosk" kan vi rädda kioskkulturen och dessutom ge unga jobb och bostad.

Trygg stadsmiljö, tillgänglig service, samlingsplats och inkörsport till företagande. Kiosken har många fördelar, trots det minskar de stadigt i antal. Förklaringen till att över 900 kiosker försvunnit de senaste 25 åren är inte entydig. Oavsett vad det beror på hade nog många gärna sett att det fanns fler kiosker. Frågan är vad vi kan göra åt det?

Mitt förslag är enkelt. Bygg en egen kiosk, bygg tillsammans! Det är precis vad som händer i Dalsland i sommar, där 25 volontärer under ledning av Egnahemsfabriken på Tjörn kommer bygga två kiosker med inspiration från en lokal förlaga från 1929.

Projektet som kallas ”Eds andra kiosk” backas upp av statliga ArkDes och syftar till att utforska sätt att utveckla offentliga rum. Förutom att undersöka kioskens platsskapande potential prövas idén att använda kiosken som boende, där glasskiosk och fritidsboende ryms i en volym på 4x4x4m. Eds andra kiosk är ett fritidsboende där planlösningen anpassats för att säkerställa en säker livsmedelhantering. För att bo där permanent behövs sannolikt regelförändringar. 

Med en "Bokiosk" kan unga få både jobb och bostad.

Lek med tanken att vi lättar på reglerna och låter unga arbets- och bostadssökande få bygga en kiosk på tillfälliga bygglov där de också kan bo, permanent. Släpp sedan idén om att en kiosk bara handlar om glass och korv. Historiskt sett har kioskens utbud varierat. I en kiosk kan man lika gärna sälja T-shirts och skateboards. Vad som funkar kommersiellt idag är unga själva experter på.

I kölvattnet av pandemi, digitalisering och utflyttning från städerna är bokiosken optimal, inte minst ur ett klimatperspektiv eftersom den rymmer både arbetsplats och boende på liten yta.

Vad krävs för att göra det möjligt?

1) Politikerna behöver göra avkall på de fyrkantiga regler som omgärdar bostäder och lokaler. Om Attefallhuset var första steget till ett friare byggande är kanske bokiosken nästa?

2) Kommunerna kan upplåta billig mark med tillfälliga bygglov för bokiosker, på platser där man vill se liv och rörelse under dygnets alla timmar.

3) Ge unga finansiellt stöd för uppstart och byggnation. Jag själv har fast jobb och kan ta lån, unga har i regel inte den möjligheten.

Erik Normark

Initiativtagare till Eds Andra kiosk

Läs hela debattartikeln i Dalademokraten här

Läs mer Eds andra kiosk på projektets hemsida

Relaterade länkar

Ämnen

 • Sociala frågor

Kategorier

 • arbetslöshet
 • compact living
 • chalmers arkitektur
 • västra götaland
 • debatt
 • glesbygd
 • unga
 • landsbygd
 • bostadsbrist
 • bostadspolitik
 • dalsland

Regioner

 • Västra Götaland

Kontakter

Erik Berg

Presskontakt Projektledare och arkitekt Egnahemsfabriken 0703022574

Erik Normark

Presskontakt Byggherre och initiativtagare Eds Andra kiosk 0703619015