Pressmeddelande -

Norges försvarsattaché önskar mer nordiskt försvarssamarbete

Norges försvarsattaché önskar mer nordiskt försvarssamarbete

Norges försvarsattaché i Stockholm. Oberst Knut-Olav Drivenes, vill ha mer nordiskt försvarssambete. Det framgår av ett videoklipp som på måndagen publicerades på YouTube. I sitt öppningsanförande vid vernisssagen för utställningen "Norges sak är också vår" på Armémuseum den 13 oktober sade han bland annat om ett möte samma dag med höga svenska militärer:

- Vi har idag haft möte med delar av försvarsledningen för att se på ytterligare samarbete och andan är fantastiskt positiv. Det är en anda som vi måste ta till vara till broderfolkens bästa. Och om vi också kan få med både Danmark och Finland i detta så kommer vi att stå mycket starka; mycket starkare än vi gjorde under kriget som enskilda nationer, utan som en viktig del av Europa.

Nedan följer hela texten till anförandet, samt länk till anförandet på YouTube.

Norges sak är också vår"

Utställning på Armémuseum 14 oktober-31 december 2008

Vernissage den 13 oktober

Norges försvarsattaché oberst Knut-Olav Drivenes' invigningstal

(Inofficiell översättning; med reservation för hörfel, förklarande tillägg inom hakar [ ] )

Citat

Norgevänner och historievänner! Det är en stor ära för mig att stå här, med stor ödmjukhet.

Då jag var elev 91-93 på Försvarshögskolan, eller Militärhögskolan den gången, så hade jag som uppgift att skriva om [de norska] "polistrupperna" [som utbildades i Sverige] .

Det är en uppsats på bara sextio sidor. Det är en "skolprodukt", men den väckte ett visst intresse när det gäller en glömd historia, i varje fall i Norge, men vad jag förstår också i Sverige.

När jag då kom hem från Afghanistan i fjol och fick känna på hur det var att vara en glömd veteran, så förstår jag väldigt, väldigt väl hur de människorna, som gjorde så mycket för Norge, som vi har här inne [på utställningen] och hur många av de som var med i "polistrupperna", hur de kände när de kom hem utan att man tog hand om dem. Hur de kände det... ; det är känslor som skulle kunna ha bemötts på ett annat sätt, med ett annat uppträdande för vår del, från norska myndigheter och norska regeringar efter kriget.

Därför är det väldigt trevligt att det är några barn här; ja, det är kanske fel att kalla dem barn, när de nu är vuxna. Men i alla fall, de får nu uppleva att deras närstående, våra kära, har blivit uppmärksammade; "bättre sent än aldrig".

Och det är viktigt för historien, icke minst på norsk sida, men också på svensk sida. Det är en känsla som jag hoppas att många får uppleva också hemma [i Norge] så småningom. De som hade sina kära här på den här sidan, och de som har upplevt mycket i världen under efterkrigstiden, utan att deras föräldrar fått erkännande på något som helst sätt. Och som också har lidigt mycket på grund av det.

När det har blivit sagt, så måste jag säga att idag är den dag som är idag. Och den tid som vi [nu] är inne i, med det norsk-svenska samarbetet, det nordiska samarbetet, alltifrån försvars- och säkerhetspolitik till handel och ekonomi, gör ju att detta här [med utställningen] är ändå viktigare, att ta vara på och få in i skolorna, både hemma [i Norge] och här. På så sätt att barnen får ett [annat] sätt att förhålla sig till broderfolket än det vi fick när vi växte upp efter kriget.

Det ha varit en "köl" [en bergig gränslinje] som kanske varit lite högre än den borde ha varit, gränsen mellan Norge och Sverige, men som nu är på väg att bli en gräns som är värdigt broderfolk. Och som jag hoppas att alla som växer upp kommer att känna och som vi på ambassaden känner väldigt, väldigt mycket varendaste dag på en fantastiskt positivt sätt.

Vi har idag haft möte med delar av [den svenska] försvarsledningen för att se på ytterligare samarbete och andan [oss emellan] är fantastiskt positiv. Det är en anda som vi måste ta till vara till broderfolkens bästa. Och om vi också kan få med både Danmark och Finland i detta så kommer vi att stå mycket starka; mycket starkare än vi gjorde under kriget som enskilda nationer, utan som en viktig del av Europa.

Det är som sagt en stor ära och jag känner en stor ödmjukhet inför att få vara med om det här. Jag hoppas att många kommer att besöka [utställningen] och där få en bild av de personer som finns där och se den betydelse som det har haft för de norska flyktingarna, inte bara polistrupperna, som kom över under kriget och fick stor hjälp med att här få mat och kläder och att överleva.

Det är också en parallell till det vi upplever i dag, fastän det inte är över "Kölen" som alla kommer, så har vi även i fortsättningen ett ansvar för de flyktingar som kommer. Och både Norge och Sverige har en bättre tradition än många andra länder att ta vara på de flyktingar som kommer. Och som kanske också är en viktig del av kulturutvecklingen i framtiden och samhällsutveckling generellt sett.

Detta var vad jag önskade att säga före det att vi klipper bandet. Men tusen tack för uppmärksamheten . Det är med ödmjukhet och en känsla av en stor ära som jag står här för att öppna utställningen.

Tack!

Slut citat

Länk till anförandet på YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=LTxiYyw6miM

Utskrift och översättning:

Herman Gyllenhaal

Redaktör och ansvarig utgivare för Edsbergs-Kuriren

F.d. pressråd i UD

Adress: Ribbingsväg 6 A, 1 tr.

S-192 52 Sollentuna

Telefon: +46-8-929570

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • norges försvarsattaché
  • dokumentär
  • nordiskt försvarssamarbete
  • armémuseum
  • gemensamt eu-försvar
  • sepaloperasjonen
  • sepal