Pressmeddelande -

PTS beviljar Eductus ansökan för att motverka digitalt utanförskap

Post- och telestyrelsen (PTS) har beviljat Eductus ansökan för ett utvecklingsprojekt inom digitalisering. Projektets kallas ”Digital kompetens för alla” och löper på två år. Syftet är att få fler att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och motverka digitalt utanförskap.

Internetstiftelsens stora undersökning Svenskarna och internet visar att över en miljon svenskar lever helt eller delvis i digitalt utanförskap trots att i stort sett alla har tillgång till internet i Sverige i dag.

Under hösten 2018 utlyste Post- och telestyrelsen ett finansieringsprogram för att hitta projekt som ökar den digitala kompetensen i särskilt utsatt grupper som är eller riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap. Målet är att få fler att använda internet och elektroniska kommunikationstjänster och därigenom öka den sociala integreringen i samhället.

Eductus bidrag ”Digital kompetens för alla” vänder sig primärt till två målgrupper:

  1. Personer som är nya i Sverige.
  2. Personer med låg vana och motivation att använda digitala verktyg.

- Samhället blir allt mer digitaliserat och vi medborgare förväntas ha tillgång till dator och internet för att kunna ta del av samhällsinformation. E-tjänster ersätter kundtjänst via telefon och fysiska kontor läggs ner. Samtidigt finns det stora grupper i samhället som inte hänger med i digitaliseringen och det digitala utanförskapet som uppstår riskerar att bli en demokratifråga, vilket naturligtvis är allvarligt, säger Patrik Hellberg, utbildningsdirektör på Eductus.

- Därför känns det väldigt bra att vi nu fått det här uppdraget. Vi är ett av landets största utbildningsföretag och med den kompetens och erfarenhet som finns inom Eductus kan vi vara med och göra skillnad för människor som idag upplever ett digitalt utanförskap, säger han.

Korta fakta

  • Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.
  • 45 ansökningar inkom vilket var många fler än förväntat eftersom det är första gången denna typ av utlysning genomförs.
  • Samtliga ansökningar har genomgått en granskningsprocess i flera faser, dels av en fas där PTS egna experter granskar ansökningar, dels av en fas där ett antal utvalda projekt får presentera sina projekt för en jury med samlad kompetens inom innovation, pedagogik, digitalisering, projektledning samt funktionshinders- och hjälpmedelsområdet. Efter detta görs en samlad bedömning av ansökningarna, presentationerna och synpunkter från juryn för att bestämma vilka projekt som ska erbjudas finansiering.

Vill du veta mer?

Lisa Moll Börjesson, marknadschef
0703-41 17 16
lisa.moll@eductus.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Vuxenutbildning

Kategorier

  • eductus
  • nyanlända
  • etablering
  • integration

Välkommen till framtiden

Sedan starten 1991 har vi utvecklats till ett av Sveriges största företag inom vuxenutbildning. Vi erbjuder målinriktade utbildningar som leder till jobb. Det är så vi bidrar till ett bättre Sverige. Vi är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.

Presskontakt

Lisa Moll Börjesson

Presskontakt Marknadschef 031-704 80 42