Gå direkt till innehåll

Bredband till Alberga och Västermo

Tid 8 Oktober 2010 10:00 – 11:00

Plats Gillberga skola i Eskilstuna

Nu har planerna klarnat om hur den fortsatta utbyggnaden av bredband till Alberga och Västermo ska fortsätta. I kommunfullmäktiges strategi för bredband på landsbygden sägs att Eskilstuna kommun ska bidra till att ortssammanbindande nät och nät till skolor byggs ut, vilket innebär till Näshulta och Alberga. Västra Rekarne Fibernät Ekonomiska förening har byggt ut fibernät från Albro till Böcklinge sedan 2007. Samtal mellan Västra Rekarne Fibernät Ekonomiska förening och Eskilstuna kommun har pågått under året för att finna samverkansmöjligheter kring den fortsätta utbyggnaden av bredbandsfiber till Näshulta och Västermo. Media inbjuds till presskonferens där vi berättar om vad Västra Rekarnes extrastämma beslutat om förslaget till samverkan som dess styrelse tagit fram tillsammans med Eskilstuna kommun och Eskilstuna Energi & Miljö och hur utbyggnaden västerut nu går vidare. Medverkande Thomas Ingemarsson, ordförande Västra Rekarne Fibernät Ekonomiska förening, Jimmy Jansson, kommunstyrelsens vice ordförande, Eva Lehto, kommunstrateg infrastruktur, Robert Berlin, Eskilstuna Energi & Miljö, Stadsnät. Välkomna! Eva Lehto, kommunstrateg infrastruktur, 070-167 22 08, eva.lehto@eskilstuna.se

Kategorier

Presskontakt

Richard Fröjdendal

Presskontakt Pressanvarig 016-10 64 89

Relaterat innehåll

Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.
Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.

Eskilstuna Energi och Miljö AB