Gå direkt till innehåll

Vi utökar nu rekommendationen om kokning av dricksvattnet till Röksta, Årby, Helgestahill, Ärna, Slagsta, samt Mälarstranden, Tumbo och Eskilstunasidan av Kvicksund

Tid 14 Oktober 2011 16:30 – 16:50

Plats Kungsgatan 86, 631 86 Eskilstuna. Lokal Åsikten

Orsaken till detta är att vi funnit indikationer på liknande bakterieförekomster som i de områden vi tidigare berättat om i Sundbyholm, Skiftinge och Torshälla. Områdena ligger längs samma ledningssträckning som de tidigare berörda områdena. De halter vi uppmätt är för höga för att vara godkända men fortfarande under de gränsvärden som gäller för exempelvis egna brunnar. En positiv nyhet är att vi har fått bekräftat godkända prover i övriga delar av ledningsnätet. Alla tillgängliga resurser arbetar nu för att finna orsaken till problemet. Exempel på åtgärder som sätts in är att vi spolar ledningar i dessa områden för att få in nytt fräscht vatten i dricksvattenledningarna. Rekommendationen om kokning ligger dock kvar i hela det berörda området till vidare. Vi vill passa på att förtydliga att det inte rör sig om att avloppsvatten (urin och avföring) kommit i kontakt med vattnet. Vi lägger ut information löpande på vår hemsida www.eem.se och där fyller vi på med information och svarar på de frågor som kommit in via vårt kundcenter. Områden där rekommendation av kokning av dricksvatten gäller är: Sundbyholm, Skiftinge, Torshälla, Röksta, Årby, Helgestahill, Ärna, Slagsta, samt Mälarstranden, Tumbo och Eskilstunasidan av Kvicksund Eskilstuna Energi och Miljö kommer att hålla en Pressträff idag klockan 16.30 på Kungsgatan 86 i Eskilstuna, lokal Åsikten. Med vänlig hälsning Eskilstuna Energi och Miljö AB

Kategorier

Kontakter

Marie-Louise Apelqvist

Presskontakt Pressansvarig 016-10 66 28

Relaterat innehåll

Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.
Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.

Eskilstuna Energi och Miljö AB