Gå direkt till innehåll
Eskilstuna Energi och Miljö använder returnerat fjärrvärmevatten för en bättre miljö och ett isfritt centrum

Pressmeddelande -

Eskilstuna Energi och Miljö använder returnerat fjärrvärmevatten för en bättre miljö och ett isfritt centrum

För ett tag sedan började Eskilstuna Energi och Miljö gräva och ansluta fjärrvärmeledningar på Fristadstorget. De första omläggningarna gjordes redan under hösten 2012 och nu jobbar man för fullt med att få ner fjärrvärmerör i marken så att det blir miljövänlig markvärme till centrum i vinter.

Under hösten 2012 gjordes omläggningar av fjärrvärme på fristadstorgets norra delar. Eskilstuna Energi och Miljö flyttade och bytte ut gamla rör för den kommande ombyggnationen av Fristadstorget, bland annat för att rören låg under den kommande dammen på torget.

-  Vad som är nytt och ganska unikt är att vi kommer använda returnerat fjärrvärmevattnet från alla kunder i Eskilstuna för uppvärmning av Fristadstorget. Det bidrar till bättre utnyttjande i vår produktion, bra miljö och ett isfritt centrum, säger Per Axelsson projektledare Värme, Eskilstuna Energi och Miljö. Vi gräver upp kammare och ansluter under cirka fem veckor på Fristadstorget. Själva inkopplingen av stadshuset kommer ske tisdagen 7/5 kl 07:00 och beräknas pågå ca 10 timmar.

Vid frågor är du välkommen att kontakta:


Per Axelsson, projektledare Värme, Eskilstuna Energi och Miljö 070-340 21 00


Ämnen

Kategorier

Regioner


Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Presskontakt

Richard Fröjdendal

Presskontakt Pressanvarig 016-10 64 89

Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.
Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.

Eskilstuna Energi och Miljö AB