Gå direkt till innehåll
Etapp 1 påbörjas måndagen den 30 januari.
Etapp 1 påbörjas måndagen den 30 januari.

Pressmeddelande -

Eskilstuna Energi och Miljö banar väg för nyetableringar i området Väster

Området Väster och delar av Gredbyvägens sträckning lever upp. En bidragande orsak är att Energimyndigheten som letat nya lokaler blir kvar i Eskilstuna och har hittat spännande lokaler i hörnet Gredbyvägen-Langsgatan. Samt att MÄLAB bygger en ny tågdepå i Gredby bangårdsområde.

Om det tidigare varit en fråga om att Energimyndigheten skulle flytta från Eskilstuna till Västerås så är detta sedan i höstas skrinlagt. Energimyndigheten med sina 370 anställda blir kvar i stan. Och bidrar dessutom till att stadsdelen Väster får ökad attraktionskraft för andra företag.

Eskilstuna Energi och Miljö tar ett helhetsgrepp
Eskilstuna Energi och Miljö tar ett helhetsgrepp i den här delen av området Väster genom att förbereda för Energimyndighetens och tågdepåns etableringar, samt att byta ut delar av nätet i Langsgatan som är gammalt och behöver uppgraderas.
– Vi kommer gräva ner helt nya vatten- och avloppsledningar, nytt elnät, fjärrvärme samt fiber. Utmaningen är att göra det på ett sätt så det ger minimala störningar för omgivande verksamheter, säger Mikael Rehnholm, projektledare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.
Arbetet kommer att påbörjas redan måndag den 30 januari och beräknas pågå till augusti i år. Utförandet kommer att delas in i tre olika etapper, som rent praktiskt innebär att olika delar av vägarna i området kommer stängas av och trafiken behöver ledas om.
Den inledande etappen, från 30 januari till mars, innebär att delar av Gredbyvägen kommer att stängas av. Arbetet medför också att parkeringsplatser försvinner och att det är stoppförbud på Langsgatan. Längre fram i vår inleds etapp två. Då kommer en kort bit av Kungsgatan, mittemot Willys, att stängas av och grävas upp vilket kommer leda till viss omdirigering av Kungsgatans trafik. Här beräknas arbetet att ta cirka en månad.
I samband med etapp 2 så kommer cirkulationsplatsen vid Rinmansskolan öppnas upp mot Västermarksgatan, som leder till Gredbyvägen.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Rehnholm, Projektledare VA/Planering, 070-51 26 714

Ämnen

Kategorier

Regioner


Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Presskontakt

Richard Fröjdendal

Presskontakt Pressanvarig 016-10 64 89

Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.
Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.

Eskilstuna Energi och Miljö AB