Gå direkt till innehåll
Eskilstuna Energi och Miljö gräver för bättre vatten och bättre miljö

Pressmeddelande -

Eskilstuna Energi och Miljö gräver för bättre vatten och bättre miljö

Sedan junimånad har en del av Kungsgatan i Eskilstuna varit fylld av stora uppgrävda hål. Anledningen är omläggning av vatten-, avlopps- och dagvattenledningar. Från början var detta en vanlig omläggning av gamla ledningar, men arbetet har även medfört en stor insats till en bättre miljö. Eskilstuna Energi och Miljö har upptäckt gamla miljöskulder, som exempelvis olja, i marken runt omläggningen som bolaget nu måste sanera.

På grund av gamla ledningar och sättningar i marken på Kungsgatan byter man nu VA-ledningarna i marken. Idag får man ofta spola rent dem vilket är kostsamt. Sedan juni månad har man börjat lägga om ledningarna vilket medför en bättre process när vattnet når Ekeby reningsverk för rening. På vissa sträckor där de nya ledningarna anläggs finns det oljeförorenade massor. Dessa massor saneras bort och istället sker återfyllning med nya rena massor. En sanering som är bra och väldigt viktig för miljön.

– Det känns otroligt bra att vi får nya driftsäkra ledningar och att vi kan sanera bort dem oljeförorenade massorna, vilket medför en stor insats till en bättre miljö, säger Mikael Rehnholm Projektledare VA. Arbetet väntas vara klart i november.  

– Parallellt med det här har vi bedrivit ett så kallat uppströmsarbete. Det vill säga informerat fastighetsägare och verksamheter om vad som kan spolas ner i avloppet.  Detta hoppas vi medför, på lång sikt, att vi får en bättre reningsprocess med mindre störningar på Ekeby reningsverk. Vi har ett bra samarbete med miljökontoret och andra kommuner så att vi har samma syn på vilka föroreningar och vilka halter av dessa ett reningsverk kan ta emot, säger Sari Virkkala VA Utredare på Eskilstuna Energi och Miljö. Detta har även skapat en aktivitet hos några av fastighetsägarna längs Kungsgatan som också kommer sanera på sina områden.

Eskilstuna Energi och Miljö bygger även ut nya vatten- och avloppsledningar till Hällberga. Anledningen är att det ska bli en säkrare vattenleverans och att reningsverket där ska läggas ned. Här har vi också ett bra samarbete med fastighetsägarna för att ta bort regnvatten som rinner till avloppet.

- Hällberga reningsverk är omodernt och det krävs bättre rening av avloppsvattnet. Nu kommer allt avloppsvatten ledas till Ekeby reningsverk istället. Annars finns det risk att det blir översvämningar vid stora regnnedfall som skapar både irritation hos de boende på området och problem i vår process med avloppsvattenreningen, avslutar Mikael.

Med Vänlig Hälsning

Eskilstuna Energi och Miljö AB

 

 

Vid frågor kontakta:

Mikael Rehnholm Projektledare VA

Eskilstuna Energi och Miljö AB

Telefon 070-201 18 16

 

Bildtext: Sari Virkkala VA Utredare och Mikael Rehnholm Projektledare VA står vid en av groparna där sanering och omläggning av rör nu pågår.

 

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Kontakter

Marie-Louise Apelqvist

Presskontakt Pressansvarig 016-10 66 28

Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.
Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.

Eskilstuna Energi och Miljö AB