Gå direkt till innehåll
Eskilstuna Energi och Miljö, Lidl och Volvo och sluter gemensamt kretsloppet via en lastbil

Pressmeddelande -

Eskilstuna Energi och Miljö, Lidl och Volvo och sluter gemensamt kretsloppet via en lastbil

Från och med den 18 maj kommer Lidls första biogasbil, som kommer från Volvo, vara i drift på sträckan mellan Eskilstuna och Stockholm. Organiskt avfall från Lidls verksamhet omvandlas hos Eskilstuna Energi och Miljö till biogasen metan som används som drivmedel vilket skapar ett kretslopp.

– Det är en fascinerande tanke att vi nu har skapat ett eget kretslopp, där vårt avfall blir bränsle, säger Mikael Hemmingsen, Logistikchef på Lidl Sverige. 

Det överblivna källsorterade avfallet transporteras till Eskilstuna Energi och Miljös återvinningsstation. Där processas avfallet till en trögflytande massa (fraktion). Massan transporteras till Eskilstuna Energi och Miljös biogasanläggning där den förs in i en rötkammare. Under rötprocessen bildas metangas. Metangasen omvandlas till fordonsgas som används som bränsle i Lidls biogasbil.

– Vi har ihop med Lidl och Volvo valt att sluta kretsloppet tillsammans. Produktionen av biogas ökar kontinuerligt och Sverige ligger långt fram i utvecklingen och det är underbart att ha detta samarbete och jag hoppas det blir mer samarbeten i framtiden och att fler tänker som vi säger Daniel Björk, affärsutvecklare på Eskilstuna Energi och Miljö.

Bilen som kommer från Volvo Lastvagnars fältprov av motorer med mindre miljöbelastning. Tekniken har potential att minska koldioxidutsläppen med upp till 80 % mot tidigare.

Fordonet ger Lidl och samarbetspartnern åkeriet Svebol Logistics möjlighet att minska koldioxidutsläppen med upp till 40 % i daglig drift. På sikt har tekniken potential till 80 % mindre koldioxidutsläpp. Tekniken i de nya motorerna bygger på metangas och biodiesel. Det ger minskad förbrukning, kraftigt minskade koldioxidutsläpp och längre räckvidd än dagens system. Bästa effektiviteten nås om metangasen kyls ned till 160 minusgrader. Då blir gasen flytande, volymen mindre och man får med sig dubbelt så mycket bränsle. Med flytande metangas i tanken och med en bränslekonsumtion på 75 procent metangas och 25 procent diesel kan man i dag köra över 50 mil på en tankning.

– Metandieseltekniken innebär förutom miljöegenskaperna och lägre bränsleförbrukning också bättre tillförlitlighet och lägre underhållskostnader. Dessutom kan föraren köra vidare på enbart diesel. Något som gör den till ett realistiskt alternativ för många kunder även i områden där gasdistributionen inte är fullt utbyggd, säger Gunnar Ekwall produktansvarig för Volvo Lastvagnar i Norden. Detta ger sammantaget en överlägsen kombination av egenskaper.

Lidl har tagit tillfället i akt och satsar på mer än bränsleekonomi. Även annan teknik i fordonet, till exempel kylaggregatet, ger bättre effektivitet och mindre utsläpp än tidigare. Kylaggregatet är av nästa generations aggregat med bättre effektivitet och mindre utsläpp. Ny teknik gör aggregatet i det närmaste ljudlöst och kräver ingen tomgångskörning.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Jarstål                        Meril Boman                                               Cecilia Bäck

Lidl Sverige KB                     Volvo Lastvagnar AB                                  Eskilstuna Energi och Miljö

Tel: 0766-26 31 53                 Tel: 070-601 79 75                                  Tel: 073-950 41 48

E-post: press@lidl.se               E-post: merril.boman@volvo.com            E-post: cecilia.back@eem.se

 

Martin Svedin

Svebol Logistics
Tel: 08-522 108 64

martin.svedin@svebol.se

 

 

Om Lidl

 

Lidl säljer varor av högsta kvalitet till lägsta möjliga pris. Sedan starten i Sverige 2003 har Lidl ständigt utmanat de etablerade kedjorna och bidragit till sänkta matpriser. Hos Lidl betalar kunderna inte för dyra lokaler eller butiksinredning, utan för god mat. Lidl säljer både välkända märkesvaror och egna.  De egna varumärkena har minst lika hög kvalitet som andra märken, många är tillverkade i Sverige, av kända producenter. I dag finns 140 Lidl-butiker i Sverige.

 

Om Eskilstuna Energi och Miljö

 

Eskilstuna Energi och Miljö bygger infrastrukturer och levererar de basnyttigheter som behövs för att leva och verka i Eskilstuna. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.

Gemensamma värderingar
För oss är det viktigt att ha sunda värderingar som överensstämmer med våra kunders uppfattning av vad som är viktigt. Våra grundvärderingar är:
Robust, stabil och kraftfull. Vi är långsiktiga och effektiva. Trygga och pålitliga.
Närhet En av våra viktigaste styrkor är att vi är nära våra kunder. Vi kan hålla en hög servicegrad och alltid finnas till hands. Våra kunder ska räkna med att få hjälp när det behövs.
Hederlighet är vårt sätt att verka, väl insatta i lagar och regler. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande företag som tar ett starkt ansvar för miljön.
Öppenhet Raka besked, aktiv information, vi håller vad vi lovar och ger snabba och säkra svar.

 

Om Volvo Lastvagnar

 

Volvo Lastvagnar tillhandahåller kompletta transportlösningar för professionella och affärsfokuserade kunder. Företaget erbjuder ett komplett produkterbjudande med medeltunga till tunga lastbilar över hela världen, med ett starkt globalt nätverk av 3 000 serviceställen i mer än 140 länder. Volvo Lastvagnar ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster.

 

Bildtext:

Roland Alsbro, Avdelningschef på VA, på Eskilstuna Energi och Miljö visar hur Lidls matavfall blir till biogas.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Richard Fröjdendal

Presskontakt Pressanvarig 016-10 64 89

Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.
Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.

Eskilstuna Energi och Miljö AB