Gå direkt till innehåll
Eskilstuna Energi och Miljös miljötrattar en succé

Pressmeddelande -

Eskilstuna Energi och Miljös miljötrattar en succé

Fett i avloppen kostar i VA-kunderna och fastighetsägare hundratusentals kronor varje år. Problemet är detsamma i hela landet och runtom i Europa.

Eskilstuna Energi och Miljö tog förra året tag i problemet och delar ut särskilda miljötrattar som privatpersoner får hämta gratis. Genom den kan man hälla och samla avsvalnat fett i en plastflaska som man lämnar till återvinningscentralen, eller i matavfallspåsen.

– Vi är mer än glada att vår kampanj med miljötrattarna har blivit så uppskattad. På mässor och evenemang har de delats ut sedan i höstas. Vi har också informerat kommuninvånarna om att de är välkomna att hämta en tratt i vår reception, vilket de verkligen också gjort, berättar Andreas Bander, chef för Distribution hos Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

Fett orsakar stora skador

Ungefär två gånger i veckan blir det stopp i VA-ledningar som kräver insatser med spolbilar.

– Nästan alla stopp beror på att fett är inblandat och närmare 40 % av alla stopp beror på bara fett. Ibland orsakar fettpropparna översvämningar och det är aldrig roligt att få sin fastighet fylld med stinkande avloppsvatten, säger Admir Ibrisevic, chef för Vatten och Avlopp hos Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

Både restauranger och privathushåll slarvar

Restauranger har krav på sig att ha fettavskiljare. Det blir problem om de slarvar och har en fettavskiljaren som inte är dimensionerade efter verksamhetens storlek. Privathushåll däremot har inga sådana krav på sig alls och då händer det lätt att stekfett och matoljor sköljs ner i köksvasken.

Varmt fett flyter men kallt fett stelnar och det är vad som händer i rören där det bildas fettproppar som växer sig allt större.

Kanotstor fettpropp i Eskilstuna

Enligt Allt om Vetenskap hittades 2013 en rekordstor fettpropp i en avloppsledning under stadsdelen Kingston i London. Stor som en bil, 15 ton tung och det tog tre veckors arbete att lossa den ur kloakröret. Utan det arbetet hade hela Kingston sprejats ner av orenat avloppsvatten som sprutat upp ur gatubrunnarna.

– I Eskilstuna fick för några år sedan en spolbil åka ut och lossa en fettpropp, som var stor som en kanot, över två meter lång. I Eskilstuna finns inte lika stora avloppsledningar som i London men konsekvenserna av stora fettproppar här kan bli väl så otrevliga, säger Andreas Bander.

Hushållen vill göra rätt

Åtgärder som måste göras på grund av fett i avloppen kostar pengar i många led. Det rör sig om hundratusentals kronor varje år som det kostar med spolbilar, arbetsinsatser på olika håll, rening av pumpstationerna och inte minst de skador som översvämningarna orsakar.

– Problemet är inte nytt, och har heller inte minskat, i så fall snarare ökat. Därför ser vi det som en investering att dela ut våra miljötrattar och öka folks medvetenhet. Och den efterfrågan på våra miljötrattar som vi sett från privatpersoner visar helt klart att folk vill göra rätt, avslutar Andreas Bander.

För ytterligare information kontakta:

Admir Ibrisevic, VA-chef, 016-10 67 00 eller

Andreas Bander, Distributionschef VA, 016-10 67 30

Ämnen

Kategorier

Regioner


Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Presskontakt

Richard Fröjdendal

Presskontakt Pressanvarig 016-10 64 89

Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.
Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.

Eskilstuna Energi och Miljö AB