Gå direkt till innehåll
Fjärrvärme det billigaste uppvärmningsalternativet i Eskilstuna

Pressmeddelande -

Fjärrvärme det billigaste uppvärmningsalternativet i Eskilstuna

I vilken stad du bor avgör vilket uppvärmningssystem som är mest lönsamt. Eskilstuna Energi och Miljö levererar fjärrvärme som är det billigaste alternativet i Eskilstuna där fjärrvärmepriset är lågt.

I den årliga rapporten Uppvärmning i Sverige presenterar Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten en kostnadsjämförelse mellan olika alternativ för uppvärmning. Fjärrvärme jämförs med pelletspanna, naturgas, elpanna, bergvärme och luft/vattenvärmepump.

-  Denna undersökning är en bekräftelse på vårt långsiktiga arbete med att skapa bra förutsättningar att bo i Eskilstuna. De som har valt fjärvärme har ett lågt pris och bidrar till ett hållbart klimat då minst 90 % av produktionen är biobränsle, säger Ulf Björklund, affärsområdeschef Värme på Eskilstuna Energi och Miljö. 

Priset på fjärrvärme skiljer sig stort mellan landets kommuner, bland annat för att olika bränslen används i produktionen. I den dyraste kommunen är kostnaden för fjärrvärme ungefär den dubbla jämfört med den billigaste.

Kommun Eskilstuna

Elpanna 29 700 kr

Bergvärmepump 21 600 kr

Fjärrvärme 19 100 kr

Pellets 23 800 kr

Naturgas 26 700 kr

Luft/vattenvärmepump 20 300 kr

I en bilaga  till rapporten redovisas årskostnader för samtliga uppvärmningsalternativ i landets alla kommuner. 

Med Vänlig Hälsning

Eskilstuna Energi och Miljö AB

 

Vid frågor kontakta:

Ulf Björklund, affärsområdeschef Värme

Eskilstuna Energi och Miljö AB

070-340 21 26

Ämnen

Kategorier

Regioner


Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Kontakter

Marie-Louise Apelqvist

Presskontakt Pressansvarig 016-10 66 28

Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.
Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.

Eskilstuna Energi och Miljö AB