Skip to main content

Nu är det dags för mätarbyten i Eskilstuna

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2020 09:26 CET

I september 2018 fattade regeringen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. För att leva upp till lagkravet innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller uppdatera sina elmätare innan 2025.

Eskilstuna Energi och Miljö kommer därför att byta ut alla elmätare samt fjärrvärmemätare i Eskilstuna kommun, med start i mitten av februari.

Totalt rör det sig om cirka 2 700 mätare som ska bytas ut i Eskilstuna kommun under 2020.

- Det är elmätare hos företag och i flerfamiljshus samt fjärrvärmemätare som byts ut i år. Under 2021 går vi vidare och byter elmätare i villor, säger Fredrik Andersson, servicechef.

En fjärrvärmemätare får, beroende på storlek, sitta ute fem eller tio år och nu är det dags för revisionsbyte för stora mängder mätare. I och med att ett teknikskifte sker kommer samtliga mätare att bytas under de kommande åren.

Berörda kunder kommer att få mer information i sina brevlådor.

- De kunder som har sina elmätare placerade utomhus, vilket är merparten, behöver inte vara hemma vid bytet. Då lämnar vi information i kundens brevlåda om att vi ska komma, samt när vi har varit där. I de fall där mätaren är placerad inomhus behöver kunden förstås vara hemma. Då skickar vi förslag på tid, säger Fredrik Andersson.

Eskilstuna Energi och Miljö har anlitat Eltel Networks för att genomföra mätarbytet. För att kunderna ska känna sig trygga är alla montörer utrustade med ID-kort märkta med både Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljös samt Eltels logotyper.

- De kunder som har frågor om mätarbytet är välkomna att kontakta Eltels kundservice på 016-201 60 25. Mer information om de nya mätarna och mätarbytet finns på eem.se/matarbyte, säger Fredrik Andersson.


För ytterligare information kontakta:

Fredrik Andersson, servicechef, 016-10 62 00. 

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.

Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.