Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu utreds möjligheterna att bygga en stor solcellspark i Folkesta

Eskilstuna Energi och Miljös styrelse ger klartecken för en utredning av möjligheten att bygga en stor solcellspark i Folkesta.

Eskilstuna ska vara klimatpositivt 2045. Utbyggnad av fossilfri energiproduktion tar oss ett steg närmare målet, säger Ann-Sofie Wågström, styrelseordförande för Eskilstuna Energi och Miljö.

Marken i Folkesta är plan och lätt att bygga på. Den tänkta anläggningen kan komma att producera runt 14 GWh årligen. Det är lika mycket el som runt 1 000 eluppvärmda villor förbrukar.

- Vi har i tidigare marknadsundersökningar sett ett stort intresse för lokalt producerad solel, både hos våra privatkunder och företagskunder. Det är tydligt att Eskilstunabor ser solenergi som ett sätt att bidra till ett bättre samhälle, säger Fredrik Stake, chef för Marknad och försäljning på Eskilstuna Energi och Miljö.

Kommande aktiviteter blir att föra ytterligare kunddialog samt undersöka marken och investeringen som helhet.

- Den solcellspark som nu byggs vid Lilla Nyby riktar sig till privatkunder. Med den tänkta solcellsparken i Folkesta kan vi erbjuda våra företagskunder att bli en del av omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Fredrik Stake.


För ytterligare information kontakta:

Ann-Sofie Wågström, (S), styrelseordförande i Eskilstuna Energi och Miljö, 016-710 24 72.

Fredrik Stake, chef Marknad och försäljning på EEM, 016-10 66 00.

Ämnen

Regioner


Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.

Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service. 

Presskontakt

Richard Fröjdendal

Presskontakt Pressanvarig 016-10 64 89

Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.
Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.

Eskilstuna Energi och Miljö AB