Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Panelsamtal på ReTuna i utställningen Koll på kläder – Hållbart mode – hur gör vi?

Kläder står för en betydande del av världens klimatpåverkan och orättvisa arbets­förhållanden i produktionen är fortfarande vanligt förekommande. Allt fler initia­tiv tas för ett mer hållbart mode men mycket återstår att göra. Välkommen till ett panelsamtal där vi diskuterar olika vägar till ett klädmode som tar hänsyn till både människor och miljö.

I panelen finns representanter från olika delar av fältet med både branschen, intresseor­ganisationer, myndigheter samt forskningen för att få ett helhetsgrepp på frågan. Vad kan konsumenterna göra, vad kan producenter och myndigheter göra och hur kan forskningen bidra? Diskussionen leds av moderator Joel Lindefors, strateg från Futerra. Även allmänhe­ten kan ställa frågor. Vi hoppas på ett konstruktivt och framåtblickande samtal. Medverkande i panelen:

Sigrid Barnekow, bitr. programdirektör och kommunikationschef, Mistra Future Fashion.

Alexandra Davidsson, tf generalsekreterare, Medveten konsumtion.

Felicia Reuterswärd, hållbarhetsansvarig för Försäljningsmarknad Sverige, H&M.

Theresia Hägglund, Fairtrade-ambassadör, Fairtrade Sverige.

Yvonne Augustsson, handläggare sektionen för miljöfarlig verksamhet och kretslopp, Naturvårdsverket.

Välkommen söndag 17 april, kl 13-15. ReTuna Återbruksgalleria, Eskilstuna.

Arrangörer är Sörmlands museum, Eskilstuna folkhögskola och Studiefrämjandet inom ra­men för Sörmlands museums projekt Koll på kläder www.sormlandsmuseum.se/klader

Kontakt

Anna Hedtjärn Wester, projektledare Tel 0155-24 57 56, 076-724 75 73

e-post anna.hedtjarnwester@dll.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Presskontakt

Helen Lindhe

Helen Lindhe

Presskontakt Pressanvarig 076-769 66 26

Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.
Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.

Eskilstuna Energi och Miljö AB