Gå direkt till innehåll
Invigning av ReTuna för ett år sedan med centrumledaren Anna Bergström och styrelseordförande Ann-Sofie Wågström.
Invigning av ReTuna för ett år sedan med centrumledaren Anna Bergström och styrelseordförande Ann-Sofie Wågström.

Pressmeddelande -

ReTunas Återbuksgalleria nu en stark 1-åring

När ReTuna invigdes för ett år sedan var närmare 6 000 personer på plats. Politiker, media och kunder strömmade igenom gallerian för att titta på kanske världens första och största galleria för upcyclade, det vill säga återbrukade produkter.

Bara under första året har 30 kommuner varit på studiebesök, en del har kommit vid flera tillfällen. Även representanter från USA, Kina och Indien har varit på besök.

Från kl 13.00 den 1 september firas 1-årsdagen. De 400 första besökarna som kommer då bjuds på med kaffe och tårta.

ReTuna omfattar såväl återvinningscentral som återbuksgalleria. För ett år sedan slog nio butiker upp sina dörrar i gallerian. Idag rymmer den 12 butiker och 17 olika verksamheter.

Numera betraktas inte avfall som sopor utan som en resurs. 80 % av det som slängs kan idag återvinnas och återbrukas. Vid Återvinningsindustriernas seminarier under Almedalsveckan i somras framgick tydligt att recycling har fått allt större efterfrågan, såväl från företagssidan som från konsumenter.

Återvinning och cirkulär ekonomi är en av de viktiga förutsättningarna för att uppnå de klimatkrav som Pariskonventionen i december satte upp.

ReTuna en komplett kretsloppspark

ReTuna är en av de få, och kanske hittills den enda kretsloppsparken i hela världen där hela kedjan vävs ihop.

På ReTuna finns en återvinningscentral där man kan slänga sitt avfall. Där finns också Returen, en mottagning där man kan lämna in gamla möbler, porslin, kläder och annat som sedan tas om hand.

Rent generellt kan man idag säga att all materialåtervinning har betydligt lägre utsläpp än nyproduktion. 95 % av den energi som behövs för att tillverka ny metall sparas in genom att återvinna aluminium. För varje kilo plast som kan återvinnas sparas en liter olja.

Kreativ återanvändning är en trend som växer

Recycling är återvinning och upcycling är det internationella begreppet för hur man på ett kreativt sätt kan återanvända och förnya gamla saker. Rent generellt kan man idag säga att all materialåtervinning har betydligt lägre utsläpp än nyproduktion.

I de 12 butikerna som idag finns ute på ReTuna säljs allt från gamla men omdesignade eller uppiffade cyklar, IT- prylar, barnsaker, inredning, verktyg och kläder för både stora och små.

Här finns också en utbildning förlagd, Eskilstuna Folkhögskolas 1-åriga utbildning Recycle Design – Återbruk. hantverk, design och miljömedvetenhet på ett unikt sätt.

ReTuna rymmer också ett café, Returama, som erbjuder ekologiska och klimatsmarta lättare måltider och fikamöjligheter. Och dessutom ett konferensrum för upp till 100 personer.

ReTuna återbruksgalleria inspirerar på många sätt

Intresset är fortsatt lika stort, från såväl butikers som kunders sida. Mellan 600-700 besökare kommer varje dag, vardag som helg ut till ReTuna.

Det är inte bara företag som vill hyra in sig utan intresset är också stort från andra kommuner som kommer till ReTuna för att se hur man kan skapa ett hållbart centrum för affärsverksamhet och utbildningar.

Anna Bergström, centrumledare för ReTuna är glad över det stora gensvaret och intresset.

– Det är spännande att se hur konceptet både inspirerar och smittar av sig, säger hon entusiastiskt. På frågan om varför ReTuna finns svarar hon med eftertryck:

– För att vi vill rädda jorden lite grann.

Torsdag den 1 september firar ReTuna sitt 1-årsjubileum. De 400 första besökarna som kommer efter kl 13.00 bjuds då på kaffe och tårta.

Med Vänlig Hälsning

Eskilstuna Energi och Miljö

Vid frågor är ni välkomna att kontakta:

Anna Bergström, Centrumledare ReTuna, Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

Telefon: 016-10 64 42. Mobil 070-089 38 93

Ämnen

Kategorier

Regioner


Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Presskontakt

Helen Lindhe

Helen Lindhe

Presskontakt Pressanvarig 076-769 66 26

Relaterat innehåll

Relaterade event

Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.
Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.

Eskilstuna Energi och Miljö AB