Pressmeddelande -

Almedalens “senaste” seminarium startar två minuter till midnatt

Världsledande forskaren Anders Sandberg (Senior Research Fellow, Future of Humanity Institute, Oxford University) berättar under seminariet om viktiga framtidsfrågor och hur vår generation kan bemöta dem. Bland annat global uppvärmning, artificiell intelligens kommande effekt på arbetsmarknaden samt globala katastrofala risker som exempelvis globala pandemier och kärnvapenkrig.

Tiden två minuter till midnatt utgör en symbol för vikten av att skapa en mer långsiktig politik, men ses även som ett sätt att slå igenom Almedalens brus:

- Det var fler än 4 000 evenemang i Almedalen förra året. Och i år ser det ut att bli ännu fler. Det är en enorm konkurrens. Dock arrangeras det ytterst få seminarium efter 1600. Vi vill testa om man kan komma igenom bruset genom att arrangera något på en annan tid, säger Markus Anderljung, generalsekreterare för Effektiv Altruism Sverige och huvudansvarig för Projekt framtid.

Domedagsklockan, vilken sätts av amerikanska Bulletin of the Atomic Scientists, är en symbolisk klocka vars minuter till midnatt illustrerar hur nära mänskligheten är en global katastrof. Den utgör en påminnelse om vikten av att hantera vårt samhälles långsiktiga risker och möjligheter. Sedan januari 2018 visar klockan på just två minuter till midnatt, vilket är det närmaste midnatt klockan har visat sedan den skapades 1947.

Projekt framtid drivs av Effektiv Altruism Sverige tillsammans med en växande koalition av andra organisationer och stöds av en expertgrupp bestående av bland andra Kristina Persson (f.d. Framtidsminister), Anders Sandberg (Senior Research Fellow, Oxford University), Olle Häggström (Professor, Chalmers Tekniska Högskola) och Stefan Einhorn (Professor, Karolinska Institutet). Projektet ska inspirera till ett ökat engagemang för framtidsfrågor inom civilsamhället, samt till att politiker från alla riksdagspartier går samman och bildar ett starkt tvärpolitiskt nätverk för att diskutera risker och möjligheter som har stor betydelse för framtida generationer.

Flera länder har redan tagit initiativ för att i högre grad ge kommande generationer en röst i politiken. Liknande initiativ som Projekt framtid har även tagits i Storbritannien där ett tvärparlamentariskt nätverk med politiker har startats. Ett svenskt exempel är den Framtidsministern som fanns under 2014-2016 samt Framtidskommissionen som tillsattes av den förra alliansregeringen. Initiativen i Sverige har dock ofta varit kortvariga och inte gjort större avtryck i politiska beslut.

Under seminariet i Almedalen presenteras en rad konkreta rekommendationer på hur svensk politik kan bli mer långsiktigt, vilka presenteras i sin helhet i ett öppet brev på projektets hemsida. Bland annat rekommenderas att en Framtidskommission skapas i riksdagen, med syfte att övervaka Sveriges arbete mot bland annat Agenda 2030 och genomförande av Klimatlagen, instiftande av en ombudsman för framtida generationer samt ett tvärpolitiskt nätverk i riksdagen för framtidsfrågor.

För frågor och intervjuer:

Markus Anderljung

Generalsekreterare Effektiv Altruism Sverige

072-584 43 52

markus@effektivaltruism.org

Relevanta länkar:

Ämnen

  • Politik

Effektiv Altruism Sverige är en ideell förening som grundades 2016. Vi är en del av en internationell rörelse som använder evidens och kritiskt tänkande för att försöka göra så mycket gott som möjligt i världen.