Pressmeddelande -

Nytt högnivåinitiativ för långsiktig politik lanseras idag

Organisationen Effektiv altruism Sverige lanserar idag Projekt framtid. En nystartad expertgrupp ska tillsammans med politiker verka för att svensk politik i högre grad tar hänsyn till hur framtida generationer påverkas av dagens politiska beslut.

– Vi lever i en tid då våra beslut får enorma konsekvenser för vilken värld vi lämnar vidare till våra barn och barnbarn. Samtidigt har politiken ett alltför kortsiktigt fokus, vilket medför att framtida risker och möjligheter underprioriteras, säger Markus Anderljung, generalsekreterare för Effektiv altruism Sverige och huvudansvarig för Projekt framtid.

Projekt framtid drivs av Effektiv Altruism och stöds av en expertgrupp bestående av Anders Sandberg (Senior Research Fellow, Oxford University), Olle Häggström (Professor, Chalmers Tekniska Högskola) och Stefan Einhorn (Professor, Karolinska Institutet). Projektet ska inspirera till ett ökat engagemang för framtidsfrågor inom civilsamhället, samt till att politiker från alla riksdagspartier går samman och bildar ett starkt tvärpolitiskt nätverk för att diskutera risker och möjligheter som har stor betydelse för framtida generationer.

Projekt framtid lanseras med ett event på Norrsken House i Stockholm ikväll där Anders Sandberg ur expertgruppen kommer att berätta mer om viktiga framtidsfrågor och varför vi bör prioritera dem i högre utsträckning.

– Vår generation har unika möjligheter att påverka vilken värld vi lämnar över till kommande generationer. Ökad tillgång till kunskap, globalisering och ny teknologi har placerat oss i en position där våra beslut kan få extremt stora konsekvenser. Vilka åtgärder vi vidtar för att hantera infrastruktur, global uppvärmning, kärnvapenkrig, storskaliga pandemier och ny teknologi (exempelvis artificiell intelligens och syntetisk biologi), spelar en helt avgörande roll för vilken värld vi efterlämnar oss till våra barn och barnbarn, säger Anders Sandberg.

En omröstning i riksdagen den 12 april utgör en illustration av behovet av mer långsiktigt tänkande. Riksdagen röstade utan motivation ner en motion om att förbjuda dödliga autonoma vapen – det vill säga vapen som självständigt söker upp och attackerar mål – samtidigt som förhandlingar kring ett internationellt förbud pågick i FN. Dessa vapen kan revolutionera hur krig bedrivs genom att göra krigföring enklare och mindre kostsam, med ödesdigra konsekvenser som följd.

Flera länder har redan tagit initiativ till att i högre grad anpassa politiken för att i ökad utsträckning ta hänsyn till framtida generationer. Ett exempel är den svenska framtidsministern som fanns under 2014-2016 samt framtidskommissionen som tillsattes av den förra alliansregeringen. Liknande initiativ som Projekt framtid har även tagits i Storbritannien där ett tvärparlamentariskt nätverk med politiker har startats. Initiativen har dock ofta varit kortvariga och inte gjort större avtryck i politiska beslut.

För frågor och intervjuer:

Markus Anderljung

Generalsekreterare Effektiv altruism Sverige

072-584 43 52

markus@effektivaltruism.org

Ämnen

  • Politik

Taggar

  • val2018
  • teknologi
  • artificiell intelligens
  • ai
  • framtida generationer
  • effektiv altruism

Regioner

  • Stockholm

Effektiv altruism handlar om att kombinera hjärnan och hjärtat – att ta reda på hur vi kan göra så mycket gott som möjligt och sedan göra det. Effektiv altruism Sverige är en ideell organisation som samlar människor som tillsammans vill arbeta mot detta mål.