Gå direkt till innehåll
Ytterligare 700 bostäder planeras i Backa - nu startar samrådet om Litteraturgatan!

Pressmeddelande -

Ytterligare 700 bostäder planeras i Backa - nu startar samrådet om Litteraturgatan!

Utvecklingen av Backa och Litteraturgatan fortsätter. Nu planeras för upp emot 700 nya bostäder i en tät kvartersstad utmed Litteraturgatan. I dagarna bjuds allmänheten in för att ta del av och lämna synpunkter på den nya detaljplanen.

En levande stadsdel med blandade boendeformer, en trygg stadsgata och möjlighet för service och verksamheter. Det har varit målbilden när detaljplanen för området väster om Litteraturgatan tagits fram.

Detaljplanen har tagits fram av stadsbyggnadskontoret i samverkan med övriga kommunala förvaltningar, Poseidon och Egnahemsbolaget. Tillsammans planerar man att bygga 650-700 nya bostäder i en mix av både hyresrätter och bostadsrätter. Ambitionen är att ge Litteraturgatan, som idag kantas av parkeringsfält och vägområden, en mer stadsmässig form med en tydlig kvartersbebyggelse och trygg gatumiljö. Detaljplanen medger även möjlighet för spårvagnstrafik längs Litteraturgatan i framtiden.

- Det händer mycket i Backa och nu fortsätter utvecklingen av området! I det här förslaget har vi verkligen chansen att bygga en tät, trygg och attraktiv kvartersstad, som binder ihop de olika delarna av Backa till en helhet, säger Carolina Högvall, Projektledare på Stadsbyggnadskontoret.

Planförslaget som nu ställs ut för samråd är en del i utvecklingen av Backa och det programarbete som startade 2009. Tidigare har området kring Selma Lagerlöfs torg varit ute på samråd och nyligen vunnit laga kraft. Det aktuella förslaget rör området söderut och väster om Litteraturgatan och syftar till att knyta ihop de olika bostadsområdena kring Litteraturgatan i Backa.

Välkommen på invigning 16 december!

  • Onsdag den 16 december invigs utställningen ”Detaljplan för bostäder m.m. väster om Litteraturgatan” på Selma Center vid Selma Lagerlöfs torg 25.
  • Allmänheten är välkommen under dagen på julmingel och allmän visning kl 15-18.
  • Utställningen invigs av Johannes Hulter, vice ordförande i byggnadsnämnden.

Om samrådet

Samrådet pågår 16 december 2015 till 9 februari 2016. Under samrådstiden kan intressenter lämna synpunkter på förslaget. Utställningen finns, förutom på Selma Center, även på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20.

Kontaktpersoner:

Carolina Högvall, Projektledare Stadsbyggnadskontoret, tel 031-368 18 11, carolina.hogvall@sbk.goteborg.se

Cathrine Gerle, Projektchef Bostads AB Poseidon, tel 031-332 11 87, cathrine.gerle@poseidon.goteborg.se

Annika Carlsson, Projektutvecklare Egnahemsbolaget, tel 031-707 71 40, annika.carlsson@egnahemsbolaget.se

För mer information, se:

www.goteborg.se/planochbyggprojekt

www.poseidonbygger.se

www.egnahemsbolaget.se

Illustrationsbild: Okidoki

Ämnen

Kategorier

Regioner


Egnahemsbolaget (Göteborgs Egnahems AB) startade 1933 som Småstugebyrån med uppdraget att göra småhus tillgängliga för en bredare allmänhet. Som göteborgarnas eget byggherreföretag fortsätter vi förverkliga egnahemsdrömmar med nybyggda hus och lägenheter (ägenderätter och bostadsrätter) för göteborgare i alla stadsdelar.

Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen (öppnar nytt fönster), som är en del av Göteborgs Stad.

Kontakter

Annika Mayer

Annika Mayer

Presskontakt Kommunikationsansvarig Press och kommunikation 031-7077010

Relaterat innehåll

Hjärtat i Göteborg sedan 1933

Sedan 1933 har Egnahemsbolaget arbetat för att förverkliga drömmen om ett eget hus eller bostadsrätt för fler göteborgare. Vi har ett särskilt ansvar för var och vad vi bygger – och för vem. Därför erbjuder vi nybyggda, prisvärda och trivsamma bostäder runt om i hela Göteborg, med fokus på områden som domineras av hyresrätter. På så sätt ger vi göteborgarna möjlighet att äga sitt boende i den stadsdel de trivs bäst. Samtidigt bygger vi ett hållbart samhälle i Göteborg.

Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen (öppnar nytt fönster), som är en del av Göteborgs Stad.

Egnahemsbolaget
Sankt Jörgens väg 2 (Box 4034)
422 04 Hisings Backa
Sverige