Pressmeddelande -

HOLY WHITE LIES Boklansering

The White Lie är en översättning för en fatwa på arabiska, Al-Kedhb al-Abyad, utfärdat av teologen Yusuf al-Qaradawi, ordförande för Europeiska Fatwarådet (ECFR). Al-Qaradawi och hans följeslagare är en del av en av världens största rörelser, Muslimska Brödraskapet.

Muslimska Brödraskapet är en kontroversiell rörelse som har lyckats gå hela vägen till statliga positioner i många muslimska länder och har officiella och inofficiella relationer med många politiker och religiösa myndigheter över hela världen. Samtidigt utpekas organisationen som ett av de största växthusen för terrororganisationer och terrorister. I Sverige har Islamiska Förbundet med anknytningar till Muslimska Brödraskapet genom sina dotterorganisationer skapat ett nätverk som i media har fått representera muslimer i hela 8 av 10 fall. År 2016 lyckades Förbundet och dess underorganisationer få över 300 miljoner svenska kronor i bidrag av svenska staten.

Studien har knappt 900 fotnoter till huvudsakligen primärkällor. I stor utsträckning har material hämtats från offentliga statliga arkiv. Många för rörelsen avslöjande länkar finns inte längre kvar, men författaren har sparat dem i digitala arkiv för framtiden, så att de finns tillgängliga för läsning. Senare ska också en nyskriven svensk studie i samma ämne presenteras av författaren, innehållande mängder av nytt svenskt material. Bokens originaltitel är الكذب الأبيض المقدس och är på arabiska. En engelsk översättning är gjord och boken heter Holy White Lies.

Båda böckerna hade boksläpp i Kairo, Egypten den 21 oktober 2018 och ett bokslansering i Sverige planeras I Stockholm den 18 november kl :18:00 och I Lund den 22 november kl:18:00. Plats kommer att presenteras via författarens blogg och hemsida.

Bokfrakten för de egyptiska upplagorna (både arabiska och engelska versionen) till Sverige är stoppad av egyptiska säkerhetspolisen.

En andra upplaga trycks just nu i Sverige och finns för leverans inom några dagar.

Boken finns också på Google Books, Amazon och Kindle.

Idag kan man köpa den digitala boken via Google Books och på Amazon Kindle. Man kan beställa de tryckta böckerna via författarens hemsida www.egyptson.se eller via Amazon.com.

Ämnen

  • Politik

Författaren Sameh Egyptson är en svensk skribent och forskare med egyptiskt ursprung. Född i Aswan och uppvuxen i Shubra al-Kheima, en arbetarförort till Kairo. Med omfattande akademiska studier från Egypten och Sverige forskar han i inter-religiösa relationer vid Lunds Universitet och i special fall, Muslimska Brödraskapet och dess kopplingar till Sverige. Författarens blogg och hans tidningsartiklar i ämnet: http://samehegyptson.wordpress.com 

De tryckta böckerna säljs på: http://www.egyptson.se