Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Krav på utbyggnad av E65:an vid riksdagsseminarium idag

Vid ett seminarium i Sveriges riksdag i dag den 13 oktober, presenterades en rapport som konsultbolaget Lunicore har tagit fram på uppdrag av Företagarna Ystad. Rapporten belyser vinsterna för hela Sverige av att bygga ut väg E65 ända till Ystad.

Genom att höja standarden på E65 kan man främja en positiv utveckling för näringslivet, turismen och sysselsättningen i Sydöstra Skåne, men även på nationell nivå eftersom E65 är tillfartsväg till en av Sveriges största färjehamnar, Ystad Hamn. Hamnen har nyligen byggts ut till dubbel storlek och nu väntas både gods- och passagerarvolymerna öka snabbt.

"Det finns ungefär 13 500 företag i sydöstra Skåne och en fjärdedel av dem söker efter kompetent personal. Samtidigt har sydöstra Skåne den lägsta sysselsättningen i regionen. För att matchningen ska fungera, åt båda hållen, är det oerhört viktigt att pendlingen fungerar, och då behöver infrastrukturen hålla en godtagbar standard", säger Bo Johnson, som representerade Företagarna Ystad vid seminariet.

  Med i riksdagen var även kommunstyrelsens ordförande i Ystad Kristina Bendz (M) som beskrev regionens styrkor och behovet av åtgärder.

  "Vi har idag uppvaktat ledamöterna i riksdagens trafik- och näringsutskott för att berätta för dem att en utbyggnad av E65:an utan minsta tvekan är samhällsekonomiskt lönsam, och för att visa hur Ystads hamn i ännu högre utsträckning än idag kan driva lokal och nationell tillväxt om rätt förutsättningar kommer på plats", säger Kristina Bendz.

   Hela 95 % av lastbilarna som passerar Ystad Hamn har redan idag annan slutdestination än Ystad. Till år 2040 väntas hamnen generera dubbelt så stora värden som idag och skapa dubbelt så många arbetstillfällen, inom allt från logistik till tillverkningsindustri. E65 har således en mycket stor betydelse för svensk import och export.

   "Sjöfarten ökar i betydelse, eftersom det behövs en omställning till hållbara transporter. Turismen, som är en viktig näring för hela Skåne, men ännu viktigare för stora delar av sydöstra Skåne, är också beroende av en fungerande infrastruktur. På punkt efter punkt talar allting för att en utbyggnad av E65:an borde vara högprioriterad. Vi fick bra gehör hos de närvarande riksdagsledamöterna idag och hoppas att vägen kommer med i den nationella infrastrukturplanen", säger Bo Johnson.

   Ystads kommuns marknads- och näringslivschef Johan Mars-Österberg var en av de föredragande vid seminariet.

   "Pendlingstiden har en stark inverkan på kompetensförsörjningen till ett område och arbetsmarknadens storlek för befolkningen i samma område. Det innebär att ökad tillgänglighet betyder mycket för näringslivet och tillväxten i samhället, men även för människors val av bosättningsort. En utbyggnad av E65:an skulle ge en vitamininjektion till Ystad och hela sydöstra Skåne", säger Johan Mars-Österberg.


    Fakta: väg E65

    E65 är en europaväg som sträcker sig från Malmö, via Ystad och färjeförbindelse till Świnoujście i Polen, till Chania på̊ Kreta i Grekland. Vägen är utpekad som ett riksintresse och ingår i det prioriterade transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Vägen är i princip likadan idag som för 25 år sedan, trots att trafikflödena har ökat med mellan 80 och 100 procent, och den har därför blivit en flaskhals. Den korta sträckan mellan Svedala och Börringe är med i den nationella utbyggnadsplanen, och ska byggas om till 2+2-väg med planerad trafikstart 2026. Den åtskilligt längre sträckan från Börringe till Ystad återstår dock att bygga ut. Ungefär en fjärdedel är smal 2+2-väg med vänstersvängfält, resten är 2+1-väg. I Ystad följer E65 Dag Hammarskjölds väg och Dragongatan, tätt runt staden ned till hamnen.

    Kontakt:

    Bo Johnson, Företagarna Ystad, 070-580 99 17

    Kristina Bendz, kommunstyrelsens ordförande i Ystad, 070-938 16 16

    Johan Mars-Österberg, marknads- och näringslivschef i Ystad kommun, 070-742 92 22

    Ämnen

    Taggar

    Presskontakt

    Julia Branting

    Julia Branting

    Presskontakt Senior Rådgivare PR & Kommunikation +46 (0)705 97 07 47

    Ta del av det senaste från våra kunder och medarbetare!

    EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation är en internationell och gränsöverskridande PR och kommunikationsbyrå, specialiserad på att etablera internationella verksamheter på sina lokala marknader – Sverige, Danmark och Tyskland.

    EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation
    Jungfrugatan 30
    11444 Stockholm
    Sverige